Khắc phục lỗi ‘Error communicating with kernel’

PACISOFT – Khắc phục lỗi ‘Error communicating with kernel’.

hinh1

Kiểm tra ESET service có đang hoạt động không

1.Nhấn tổ hợp  phím windows https://support.eset.com/Platform/Publishing/images/Authoring/Image%20Files/ESET/KB%20Team%20Only/icons/windows_key_icon.jpg + R, sau đó gõ câu lệnh services.msc và nhấn OK.

hinh1

2. Chuột phải vào ESET Service (ekrn.exe), sau đó chọn Properties.

3. Kiểm tra xem startup type được chọn automatic service statusStarted hay chưa. Nếu Service status không phải là Started thì chọn Start sau đó nhấn OK.

hinh1

4. Khởi động lại máy tính và cho chạy lại chương trình

Nếu sau các bước trên vấn đề không được khắc phục

Sử dụng ESET Uninstaller tool để xóa và cài đặt lại ESET.

Leave A Comment?

7 − 2 =