Các cách mở SOLIDWORKS Add-ins

PACISOFT – Các cách mở SOLIDWORKS Add-ins

Cách 1 – Dùng Tools Menu

Chọn Tools > Add-Ins như trong ảnh.

hinh1SOLIDWORKS Add-ins from the Tools Menu

Cách 2 – Options Flyout

hinh1Options Flyout Menu

Cách 3 – CommandManager

hinh1SOLIDWORKS Add-ins CommandManager Tab

Leave A Comment?

nine − one =