Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

Vấn đề:

TeamViewer có một tính năng mà rất ít người biết đó chính là Auto Record Session, tính năng này cho phép chúng ta có thể ghi lại màn hình làm việc để tạo một bài hướng dẫn hoặc xem lại vào những lần sau khi cần. Mặc định chương trình sẽ lưu lại video này dưới định dạng .tvs, tuy nhiên chúng ta có thể đổi sang định .avi để dễ sử dụng hơn.

Giải quyết:

Để sử dụng chức năng Record Session, chúng ta thực hiện như sau:

1. Khởi động TeamViewer.

2. Tiến hành truy cập vào một máy tính muốn điều khiển từ xa.

3. Khi đã kết nối thành công đến máy tính muốn điều khiển, click Files & Extras > Start session recording.

Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

4. Sau khi quá trình ghi hình hoàn tất, click Files & Extras > Stop recording để dừng việc ghi hình và lưu tập tin .tvs vào vị trí mong muốn.

Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

Để tự động ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer chỉ cần vài bước click chuột:

1. Khởi chạy TeamViewer Client

2. Click Extras >Options.

Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

3. Tại hộp thoại TeamViewer options, chọn Metting.

4. Tích chọn Auto record meeting.

5. Click Ok.

Hướng dẫn ghi lại phiên làm việc trong TeamViewer

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam