Cách hủy kích hoạt một ứng dụng trên Adobe

Cách hủy kích hoạt một ứng dụng trên Adobe

Hủy kích hoạt sẽ ngắt kết nối ứng dụng khỏi giấy phép người dùng hợp lệ. Khi đã ngừng hoạt động, bạn có thể kích hoạt lại bất cứ lúc nào, nếu bạn chọn. Bạn không cần gỡ cài đặt một ứng dụng từ máy tính của bạn để tắt nó. Gỡ cài đặt ứng dụng không nhất thiết phải hủy kích hoạt giấy phép của nó.

Một giấy phép cho phần mềm Adobe cho phép bạn cài đặt một ứng dụng trên hai máy tính – ví dụ như ở nhà và trong văn phòng. Nếu bạn muốn cài đặt phần mềm trên máy tính thứ ba, đầu tiên bạn phải hủy kích hoạt một lần cài đặt ứng dụng. Đây là cách.

Hủy kích hoạt Creative Cloud

Bạn có thể tắt một ứng dụng Creative Cloud bằng cách đăng xuất. Khởi chạy bất kỳ ứng dụng Creative Cloud nào và chọn Help > Sign Out (Adobe ID của bạn). Bạn cũng có thể đăng xuất khỏi ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud hoặc tắt một thiết bị từ trang tài khoản của bạn trên adobe.com. Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Đăng xuất khỏi Creative Cloud Đăng xuất khỏi trang tài khoản.

Hủy kích hoạt Acrobat DC

Phiên bản đăng ký

Nếu bạn có đăng ký Acrobat DC, bạn có thể tắt ứng dụng chỉ bằng cách đăng xuất. Khởi chạy ứng dụng và chọn Help > Sign Out(Adobe ID của bạn). Bạn cũng có thể đăng xuất khỏi trang tài khoản của bạn trên adobe.com.

Phiên bản không đăng ký (độc lập)

Nếu bạn có phiên bản độc lập, không phải đăng ký của Acrobat DC, chỉ cần đăng xuất khỏi Acrobat để hủy kích hoạt. Khởi chạy ứng dụng và chọnHelp > Sign Out (Adobe ID của bạn).

Tắt Acrobat XI / X, Creative Suite 6 và cũ hơn

1. Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.

2. Khởi chạy ứng dụng.

3. Chọn Help > Deactivate.

4. Chọn một trong các tuỳ chọn sau:

Hủy kích hoạt hoặc Tạm ngưng Kích hoạt: Các tùy chọn này sẽ tắt phần mềm nhưng giữ lại thông tin cấp phép trên máy tính của bạn. Chọn một trong các tùy chọn này nếu bạn muốn tắt phần mềm tạm thời và bạn dự định kích hoạt nó trên máy tính này một lần nữa.
Hủy kích hoạt vĩnh viễn: Tùy chọn này hủy kích hoạt phần mềm và loại bỏ thông tin cấp phép từ máy tính của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng lại phần mềm trên máy tính này, hãy nhập lại số sê-ri.

Tắt các phần tử Photoshop Elements hoặc Premiere Elements

Để tắt Photoshop Elements hoặc Photoshop Elements, chỉ cần đăng xuất khỏi ứng dụng bằng cách chọn Help > Sign out.

Có thể bạn quan tâm:

Leave A Comment?

one × 3 =