Cách kích hoạt một ứng dụng trên Adobe

Cách kích hoạt một ứng dụng trên Adobe

Kích hoạt-kết nối ứng dụng với giấy phép người dùng hợp lệ-là tự động đối với hầu hết các ứng dụng. Trong một số trường hợp, bạn cần phải kích hoạt ứng dụng của mình một cách thủ công trước khi bạn có thể sử dụng nó. Tìm sản phẩm của bạn trong các phần bên dưới để tìm hiểu cách kích hoạt ứng dụng của bạn.

Creative Cloud, Acrobat DC

Với Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC hoặc Acrobat Standard DC, chỉ cần đăng nhập để kích hoạt phần mềm của bạn (ví dụ như Photoshop, Lightroom, Illustrator hoặc Acrobat DC). Khởi chạy ứng dụng và chọn Help > Sign in(Adobe ID của bạn). Hoặc đăng nhập từ ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud.

Creative Suite 6 và cũ hơn

CS6: Đăng nhập bằng Adobe ID và mật khẩu của bạn để kích hoạt phần mềm của bạn trong bảy ngày đầu sử dụng. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước bên dưới.

CS5.5, CS5, CS4, CS3 và các phiên bản trước đó: Kích hoạt sẽ xảy ra tự động ngay khi phần mềm phát hiện kết nối Internet hoặc phần mềm sẽ nhắc bạn kích hoạt nó trong khi cài đặt. Để kích hoạt phần mềm của bạn theo cách thủ công, hãy làm theo các bước bên dưới.

1. Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.

2. Khởi chạy ứng dụng.

3. Chọn Help > Activate. (Nếu tùy chọn này bị làm mờ, bạn đã kích hoạt phần mềm của mình.)

4. Đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn để kích hoạt phần mềm của bạn.

Nếu bạn không có ID Adobe, bạn sẽ thấy tùy chọn để tạo một. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI và X được tự động kích hoạt ngay khi phần mềm phát hiện kết nối Internet.

Nếu bạn cần kích hoạt phần mềm của mình theo cách thủ công (ví dụ: nếu bạn tắt kích hoạt trên một máy tính để bạn có thể kích hoạt nó trên một máy tính khác), hãy làm theo các bước dưới Creative Suite 6 và các phiên bản trước đó.

Flash Player, Acrobat Reader, và Shockwave Player

Bạn không cần phải kích hoạt các sản phẩm này. Nếu bạn cần trợ giúp với các sản phẩm này, hãy ghé thăm các trang web sau:

Photoshop Elements, và các thành phần Premiere

Sản phẩm được kích hoạt sau khi bạn khởi động nó lần đầu tiên sau khi nhập số sê-ri.

Nếu bạn tắt sản phẩm bằng cách chọn  Help > Sign out, bạn có thể kích hoạt lại bằng cách chọn Help > Sign in. Sản phẩm được khởi chạy ở chế độ Thử nghiệm. Chọn License This Software và cung cấp số sê-ri.

Bạn sẽ nhận được số sê-ri khi mua sản phẩm. Để biết thêm thông tin về việc tìm kiếm số sê-ri, xem Tìm số sê-ri hoặc mã đổi quà của bạn.

Tìm số sê-ri hoặc mã đổi quà của bạn

Một số sản phẩm yêu cầu bạn phải nhập mã số hoặc mã đổi quà của bạn trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng sản phẩm của bạn. Số sê-ri hoặc mã đổi quà của bạn được cung cấp cho bạn khi bạn mua sản phẩm.

Kích hoạt một ứng dụng trên một máy tính mới

Creative Cloud, Acrobat DC

Bạn có thể sử dụng đăng ký cá nhân của mình trên tối đa hai máy tính hoặc thiết bị.

Để biết thông tin về cách sử dụng đăng ký của bạn trên máy tính hoặc thiết bị khác, xem Sử dụng đăng ký của bạn trên máy tính hoặc thiết bị khác.

Các sản phẩm độc lập như Photoshop Elements hoặc Premiere Elements

Bạn có thể cài đặt sản phẩm trên tối đa hai máy tính. Nếu bạn muốn di chuyển sản phẩm của mình sang máy tính mới, chỉ cần chọn Trợ giúp> Đăng xuất trong sản phẩm từ một trong những máy tính có giấy phép hoạt động. Sau đó bạn có thể cài đặt sản phẩm trên máy tính mới của bạn.

Có thể bạn quan tâm:

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.