Cách tạo Policy trong ESET Remote Administrator

PACISOFT – Cách tạo Policy trong ESET Remote Administrator

1.Mở ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) bằng trình duyệt và log in.

2.Click Admin hinh1 → Policies.

3.Click Policies → New.

hinh1

4.Chọn Basic, đặt tên policy ở mục Name ( mục Description để mô tả về policy đó – mục này không bắt buộc ).

hinh1

5.Mở mục Settings, chọn sản phẩm mà bạn muốn áp policy vào ở mục Select product ( trong ảnh minh họa : chúng tôi chọn Windows ).

6.Ở góc trái chương trình chọn mục User Interface.

7.Tại tab User Interface thiết lập các tính năng bạn mong muốn, trong ảnh minh họa chúng tôi disabled Show splash-screen at startup.

hinh1

8. Mở rộng mục Assign và chọn Assign.

hinh1

9. Chọn mục mà bạn muốn áp policy vào rồi chọn OK.

hinh1

10.Click Finish để save policy. Các policy sẽ tự động được quảng bá đến các nhóm hay các máy tính đã được chọn.

Để thấy các Policies nào được quảng bá đến các group hay máy tính tương ứng, click chọn AdminGroups, chọn  hinh1  và chọn Manage Policies.

hinh1

Leave A Comment?

5 × five =