Cài đăt Adobe Reader phiên bản cũ cho Windows

PaciSoft –  Cài đăt Adobe Reader phiên bản cũ cho Windows
Explorer: Download and install Reader

Cài đặt Reader sử dụng Internet Explorer theo các bước sau:

 1. Đóng tất cả phiên bản của Reader. Đóng tất cả trình duyệt, được hiển thị 1 tệp PDF.
 2. Vào trang Adobe Reader download.

   

  Chú ý:

  Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc Windows trở về sau, để cài đặt phiên bản mới của Reader. Xem các bước hướng dẫn tại Install Adobe Acrobat Reader DC | Windows.

 3. Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và phiên bản của Reader muốn cài đặt. Cuối cùng nhấn Download now.

 4. Xuất hiện hộp thoại File Download – Security Warning , click Run.

  Click Run

   

 5. Khi xuất hiện hộp thoại Internet Explorer – Security Warning, click Run.

  Click Run

   

  Lưu ý: Tiến trình cài đặt Reader gồm 2 giai đoạn:download và install. Để biết chắn chắn toàn quá trình hoàn thành ta theo dõi thanh hiển thị thời gian..

 6. Để xác nhận cài đặt hoàn thành, click Finish.

  Click Finish

   

Firefox: Download and install Reader
Cài đặt Reader sử dụng Mozilla Firefox theo ba bước sau.
 1. Đóng tất cả phiên bản của Reader. Đóng tất cả trình duyệt, được hiển thị 1 tệp PDF.
 2. Vào trang Adobe Reader download.

   

  Note:

  Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc Windows trở về sau, để cài đặt phiên bản mới của Reader. Xem các bước hướng dẫn tại Install Adobe Acrobat Reader DC | Windows.

 3. Chọn hệ điều hành, ngôn ngữ và phiên bản của Reader muốn cài đặt. Cuối cùng nhấn Download now.

 4. Xuất hiện hôp thoại Opening, click Save File.

  Click Save File

   

 5. Khi cửa sổ Downloads xuất hiện , double-click vào file .exe của Reader.

  Lưu ý: nếu bạn không nhìn thấy cửa sổ Downloads, có thể bị che khuất bởi các ứng dụng hoặc các cửa sổ khác.

  Double-Click the .exe file

   

 6.  Khi được nhắc Open Executable File, click OK.

  Click OK

   

   

  Lưu ý:  Tiến trình cài đặt Reader gồm 2 giai đoạn:download và install. Để biết chắn chắn toàn quá trình hoàn thành bạn theo dõi thanh hiển thị thời gian.

 7. Xac nhận tiến trình hoàn thành, click Finish.

  Click Finish

   

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.