Cài đặt phần tiện ích trong SketchUp

Pacisoft – Cài đặt phần tiện ích trong SketchUp

Nếu bạn tải về một phần mở rộng từ các kho mở rộng thông qua một trình duyệt web hoặc từ trang web của nhà phát triển, mở rộng của bạn được đóng gói như là một tập tin .rbz mà bạn có thể cài đặt bằng tay. Dưới đây là các bước bạn cần phải làm theo:

1.Trong SketchUp, chọn Window -> Preferences hoặc SketchUp -> Preferences.

2.Trong hộp thoại xuất hiện, chọn Extensions trong sidebar bên trái.

3.Trên cửa sổ mở rộng, nhấp vào nút Install Extension.

4.Trong hộp thoại xuất hiện, điều hướng đến các tập tin .rbz lưu vào máy tính của bạn, chọn tập tin và nhấn OK.

5.Khi SketchUp cảnh báo bạn về cài đặt tiện ích chỉ từ các nguồn đáng tin cậy, bấm Yes để tiến hành và cài đặt tiện ích của bạn. (Điều này giả định bạn làm gì, trên thực tế, tin cậy nguồn của phần mở rộng của bạn.)

Leave A Comment?

10 − four =