Hỗ trợ cài đặt Adobe AIR |Windows

PaciSoft – Hỗ trợ cài đặt Adobe AIR |Windows

1. Tải và cài đặt Adobe AIR.

Để tải và cài đặt làm theo các bước sau:

 • Download trực tiếp Adobe AIR từ Adobe AIR Download Center tại https://get.adobe.com/air/.
 • Chạy file cài đặt. Kích đúp chuột để chạy file

Chú ý:

Nếu cài đặt không thành công trên Windows 7:

Có một nhắc nhở, chạy lệnh sau:

download-location\AdobeAIRInstaller.exe –silent.

Cài đặt Adobe AIR luôn luôn yêu cầu truy cập từ Admin. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt ứng dụng Adobe AIR mà không cần ttuy cập admin, write vào tài khoản hiện tại. Nếu bạn không được phép write, hãy liên hệ với hệ thống admin,

Sau khi chạy file cài đặt Adobe AIR thành công, thử cài đặt và chạy các ứng dụng Adobe AIR mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể thử các úng dung AIR có sãn tai Adobe AIR Marketplace.

 

2. Cài đặt ứng dụng Adobe AIR

Khi cài đặt các ứng dụng Adobe AIR lần đầu tiên trên máy tính,

 • Tải và lưu các file trên màn hình, các file này có đuôi .air
 • Nhấn đúp vào các file .air để tiến hành cài đặt ứng dụng.

Cài đặt ứng Adobe AIR yêu cầu quyền truy cập từ admi. và đối với cài đặt ứng dụng Adobe AIR cũng vậy. Vì một số vị trí không cấp phép write khi đang nhập với tài khoản hiện tại truy cập vào. Khi không được cấp quyền, hãy liên hệ với Admin.

Khi cài đặt ứng dụng Adobe AIR nhận được thông báo  “Adobe AIR application installer.exe is attempting to connect to a DNS server.” Là khi đó các ứng dụng này đang kết nối để xác thực và cài đặt thông qua sự chấp thuận của các phần mềm Antivirus hoặc security software

3. Gỡ cài đăt  Adobe AIR

Nếu vấn đề khi cài đặt Adobe AIR, hãy xóa và cài đặt lại. Ví dụ, nếu bạn cài đặt trong gian hàng  “Application Install” nhận được thông báo  “Installation Error”, thì hãy cài đặt lại.

 • Chọn Start > Settings > Control Panel.
 • Mở Add or Remove Programs panel.
 • Chọn  Adobe AIR để remove runtime
 • Click vào nút Change/Remove.

Chú ý: Không sử dụng bất kỳ công cụ bên ngoài khác như Cleanup Utility Microsoft Installer để loại bỏ Adobe AIR. Tiện ích này có thể làm hỏng các cài đặt khác trên máy tính.

4. Gỡ cài đăt ứng dụng Adobe AIR.

 • Chọn Start > Settings > Control Panel.
 • Mở the Add or Remove Programs panel.
 • Chọn ứng dụng bạn muốn remove.
 • Click vào nút Change/Remove.

5. Vấn đề cài đặt chung.

Admin không cho phép bạn gỡ cài đặt và cài đặt lạo, hãy liên hệ với Admin.

Hỗ trợ vấn đề trên, hãy làm theo các bước sau:

 • Các vấn đề ảnh hưởng đến cài đặt là Logitech Video driver (LVPrcSrv.exe). Nếu bắt đầu tải lại, hãy kết thúc tiến trình đó bằng cách chọn từ Windows Task Manager
 • Xác nhận hệ điều hành của bạn có bản Microsoft Windows Service Packs và cập nhật cài đăt mới nhất. Bao gồm cả cập nhật Microsoft Windows Installer.
 • Microsoft Windows Installer có thể bị hư hỏng hoặc chưa cài đặt. Giải quyết như sau:

Cài đặt ứng dụng Adobe AIR và ứng dụng Folder Lock kết quả nhận được là “blue screen”. (Folder Lock là một ứng dụng bên thứ 3)

Để giải quyết vấn đề, cài đặt phiên bản Folder Lock  6.2.4 hoăc mới hơn. Có thể chọn cách gỡ cài đặt Folder và tiến hành cài đặt AIR.

Cài đặt ứng dụng Adobe AIR có thông báo lỗi: “Sorry an error has occurred. The application could not be installed. Try installing it again. If the problem persists, contact the application author.” (Windows Vista / Windows 7)

Lỗi xảy ra trong quá trình cài đặt nếu người dùng bị hạn chế, tắt User Account Control (UAC) trong Windows 7, Windows Vista. Vào Control Panel, mở và bật tính năng UAC. Khởi động lại nếu được yêu cầu. Sau khi hoàn thành, hãy thử cài đặt lại.

Các tập tin mở rộng .air, không được đăng kí trên Windows Vista khi cài đặt.

Khi cài đặt ứng dụng Adobe AIR có tên file kết thúc là .air. Nhấp đúp vào file sau khi cài đặt thành công trên Windows Vista có thể xuất hiện lỗi  “unknow type”. Khi có lỗi các file cài đặt không xuất hiện, biểu tượng Adobe AIR sẽ đính kèm trong file Windows Explorer.

Để biết thêm thông tin nhiều hơn, xem this document.

Windows Vista: lỗi dòng 2032 – thử cài đặt lại từ mạng. khi cài đặt ứng dụng, có thể xuất hiện thông báo “damaged file”.

Bạn có thể nhận trình cài đặt từ một hệ thống tập tin bị hạn chế. Hãy thử tải về bộ cài đặt vào máy tính và cài đặt từ đó.

“Cài đặt khác đang tiến hành… không thể cài đặt cho đến khi tiến trình đó thành công”

Một số tiến trình khác vẫn còn đang hoạt động.Sử dụng Windows Task Manager để kiểm tra quá trình cài đặt hoạt động khác và chấm dứt những quy trình. Nếu giải pháp này không giải quyết vấn đề này, khởi động lại hệ thống và sau đó cài đặt

Ứng dụng Adobe AIR sẽ đóng băng và ngưng tương tác trong hệ thông NVidia Optimus-based system.

Nếu hệ thống của bạn sử dụng các công nghệ NVIDIA Optimus tự động chuyển đổi giữa card đồ họa tích hợp và rời rạc, ứng dụng Adobe AIR có thể không tương tác.

Trong trường hợp này, hãy thử start ứng dụng Adobe AIR với một bộ chuyển đổi video ưu tiên để ngăn chặn tự động chuyển đổi. Kích chuột phải vào ứng dụng Adobe AIR và chọn Run with graphics processor > High-performance NVIDIA processor.

Xem See other installation problems.

Leave A Comment?

3 × one =