Hỗ trợ sự cố download non-Creative Clould

PaciSoft – Hỗ trợ sự cố download non-Creative Clould

Giải pháp 1:

Xử lí sự cố theo một trong những tài liệu sau đây, áp dụng cho download.

Không thể download  non–Creative Cloud khi mua sản phẩm? Xem Troubleshoot Akamai Download Manager downloads.

Giải pháp 2:

Vấn đề của bạn không thấy ở giải pháp 1.

Thử một trong những các bước sau:

Sử dụng trình duyệt khác

Thông thường, cách giải quyết đơn giản là tải và sử dụng thêm các trình duyệt khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer trên Windows, hãy thử Firefox. Nếu bạn đang sử dụng Firefox trên Mac OS, hãy thử Safari.

Chắc chắn máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu tối thiểu hệ thống Akami Download Manager

Xem Akamai Download Manager FAQ. (Không áp dụng download tại Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Turkey, Hong Kong, China, Taiwan hoặc India.)

Cho phép cửa sổ pop-up  và cookie.

Cho phép các cửa sổ pop-up trong trình duyệt của bạn hoặc thêm www.adobe.com vào danh sách ngoại lệ chặn pop-up. Ngoài ra, cho phép cookie của bên thứ ba. Để được hướng dẫn, xem tài liệu trình duyệt của bạn.

Kiểm tra kết nối Internet

 1. Truy cập vào trang web của Adobe và chắc chắn đang có kết nối Internet.
 2. Tạm thời vô hiệu hóa firewall và antivirus. Xem tài liệu để biết thông tin để kiểm tra và tạm thời tắt firewall, antivirus.
 3. Thử tải lại từ một địa điểm khác nhau (ví du:  mạng WiFi khác)
 4. Nếu bạn đang tải về sử dụng kết nối không dây, hãy thử tải qua kết nối có dây.

Hỗ trợ vấn đề ổ cứng

 1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tải về một tập tin vào thư mục trên hard drive, chứ không phải là network drive. Sau khi tải hoàn tất bạn có thể di chuyển vào một network drive nếu muốn.
 2. (Windows) Gỡ bỏ các file không cần thiết và xóa thư mục TEMP mặc định để giải phóng bộ nhớ đĩa.
 3. Nếu có lỗi xảy ra, chắc chắn bạn đã read/write truy cập vào các thư mục tải về. Nếu không chắc bạn đã read/write truy cập vào một vị trí, lưu tập tin tải về vào Document hoặc Desktop.
 4. Sau khi được nhắc nhở Open hoặc Save các file tải về, vào tùy chọn để save. Sau đó nhấn đúp chuột để mở file khi tải về hoàn tất.

Tìm giải pháp cho error message.

Nếu bạn găp một số lỗi cụ thể hoặc tin nhắn, tìm kiếm các trang web hỗ trợ Adobe để khắc phục lỗi.

 1. Đến Search support page.
 2. Nhập nội dung lỗi trong tin nhắn vào hộp Search.
 3.  Đọc bất kì các tài liệu hỗ trợ đươc liệt kê trong quá trình tìm kiếm.

Hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm của trình duyệt của bạn để tìm kiếm thông tin về các mã lỗi hoặc tin nhắn.

Nếu bạn thấy download bị ngưng.

 • Browser-managed downloads (small product downloads, such as fonts or Lightroom): nhìn vào tiến trình download. Tốc độ hiển thị trong quá trình truyền tải nhiều hơn 0 MB / giây. Nếu nó đã bị ngưng lại, bắt đầu tải xuống một lần nữa.

Browser transfer rate

 • Akamai Download Manager 3 (Adobe.com Store downloads and some trial downloads, such as Acrobat X): Tìm kiếm PAUSED trong cửa sổ Akama. Nếu download dừng lại, nhấp vào nút Resume (Không áp dụng download tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Hong Kong, China, Taiwan, or India.)

Paused Adobe.com Store download

Paused trial download

Để biết thêm thông tin, xem Estimated download times.

Mở rộng các file cache Internet tạm thời.

Nếu bộ nhớ cache tập tin Internet tạm thời là quá nhỏ để chứa các tập tin như tải về, tải về bị lỗi.

(Windows) Mở rộng các file cache Internet tạm thời trong Internet Explorer 7 và sau:

 1. Chọn Tools > Internet Options.
 2. Trong tab General, nhìn phía dưới Browsing History và chọn Settings.
 3. Trong hộp thoại Temporary Internet Files And History Settings, tăng kích thước Disk Space To Use tập tin của bạn. (Mặc định là 50 MB.)
 4. trong Temporary Internet Files Và Lịch sử hộp thoại Settings, tăng không gian đĩa để sử dụng để thiết lập các kích thước của tập tin của bạn. (Mặc định là 50 MB.)

(Mac OS) Mở rông các file cache Internet tạm thời trong Firefox 3.x và sau.

 1. Chọn Firefox > Preferences.
 2. Trong tab Advanced, chọn Network.
 3. Trong khu vực Offline Storage, tăng không gian cho bộ nhớ cache với kích thước của tập tin. (Mặc định là 50 MB.)

Ước tính thời gian download

Có nhiều yếu tố, chẳng hạn nhu loại kết nối và lưu lượng mạng làm ảnh hưởng đến tốc độ dơnload. Bảng dưới đây cung cấp thời gian ước tính khi download các tập tin khác nhau với tốc độ kết nối chuẩn. Để tải về nhanh hơn, tránh các giờ cao điểm (9:00am-6:00pm). Nhu cầu tải về khi sản phẩm mới được phát hành khoảng tuần đầu tiên. Một số sản phầm tiêu biểu chiếm khoảng 1GB hoặc lớn hơn, yêu cầu tải về cần có kết nối Internet băng thông rộng.

Chú ý:

Khi bạn đặt hàng, nhìn bên dưới hoặc bên phải của menu pop-up Delivery Method để thấy kích thước tập tin và thời gian download ước tính.

Chú ý:

Ước tính trong bảng dưới đây với tốc độ mạng lí tưởng. Thời gian thưc tế có thể là dài hơn.

 Kích thước file Tốc độ kết nối
DSL (1.5 Mbps) Cáp (3 Mbps) Mạng công ty (10 Mbps)
100 MB 9 phút 5 phút 1 phút
500 MB 47 phút 25 phút 7 phút
800 MB 75 phút 40 phút 11 phút
1 GB 96 phút 51 phút 14 phút
2 GB 3 giờ 101 phút 29 phút
5 GB 8 giờ 4 giờ 72 phút
7 GB 11 giờ 6 giờ 100 phút
10 GB 16 giờ 8.5 giờ 2.5 giờ

Không thể tải về Captivate 8 hoặc bất cứ sản phẩm trong trình duyệt IE 11.

Nếu bạn gặp khó khăn khi download Capivate 8 hoặc nhiều sản phẩm sử dụng Internet Explorer 11 ở Windows 8, 7. Bạn có thể sửa chữa bằng cách thêm www.adobe.com  vào danh sách combatability view. Làm theo các bước sau:

 • Kích vào biểu tượng bánh răng phía trên bên phải Tools, sau đó chọn Compatibility View settings.
 • Mở Internet Explorer 11.
 • Dưới Add this website, nhập adobe.com và sau đó nhấn Add.

Bước này cho bạn xem adobe.com trong combatability view.

 • Trở lại trang download trial, tải lại trang (nhấn F5 hoặc kích vào biểu tượng Refresh) và kích Download.

Bây giờ bạn có thể tải về các sản phẩm.

Hỗ trợ thêm.

Hãy truy cập vào diễn đàn cộng đồng Adobe để xem nếu người khác đang gặp vấn đề tải về, cài đặt tương tự. Tham khảo Downloading, Installing, Setting Up forum hoặc find the forum for your product. Hãy đăng vấn đề của bạn trong diễn đàn để được tương tác xử lí sự cố

Chú ý:

Khi đang bài trong diễn đàn ,hãy nhớ bao gồm cả hệ điều hành của máy, phiên bản sản phẩm của bạn.

Leave A Comment?

4 × 4 =