Chuyển đổi ngôn ngữ trong WPS Office

Trong phiên bản mới nhất của WPS Office 2014 (bản số 9.1.0.4746), giao diện ngôn ngữ tiếng Pháp được thêm vào. Cho đến nay, các phiên bản đa ngôn ngữ hỗ trợ 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp và Trung Quốc. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn làm thế nào để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau.

1.Chuyển đổi ngôn ngữ có thể được thực hiện trong khi cài đặt. Trên trang đầu tiên của wizard cài đặt, có một nút chuyển đổi ngôn ngữ phía trên bên phải. Nhấp vào mũi tên và chọn ngôn ngữ giao diện người dùng, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tiếng Anh, Pháp và Trung Quốc.

2.Nếu bạn bỏ lỡ tùy chọn này trong khi cài đặt, bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ trong sản phẩm.

Leave A Comment?

one × 5 =