Hướng dẫn cài đặt AutoDesk

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt AutoDesk.

1.Chạy chương trình cài đặt (exe/dmg)

2.Chọn ngôn ngữ nếu bạn muốn thay đổi.

3.Chọn Install.

4.Chọn I Accept -> Next.

5.Chọn Product Language nếu xuất hiện tùy chọn.

6.Chọn các thành phần cài đặt ->Install.

7.Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một danh sách các thành phần phần mềm đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

8.Kích hoạt sản phẩm.

Leave A Comment?

sixteen + 5 =