Hướng dẫn cài đặt ESET AV REMOVER

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt ESET AV REMOVER

Để tránh xung đột phần mềm giữa ESET và các phần mềm diệt virus đã cài trước đó, sử dụng ESET AV REMOVER để xóa các phần mềm này đi nhằm trành gặp sự cố khi cài đặt ESET.

1.Tải phần mềm ESET AV REMOVER tại :

Bản 64bit : Download 64-bit

Bản 32bit : Download 32-bit

2.Double-click vào ESET AV REMOVER  hinh1  để chạy chương trình.

3. Tại mục End-User License Agreement chọn accept.

4. Chọn continue. ESET AV Remover sẽ quét máy tính để tìm ra các phần mềm diệt virus bạn đã cài đặt trước đó.

hinh1

5.Đánh dấu vào các ứng dụng, phần mềm mà bạn muốn xóa khỏi máy tính.

hinh1

6.Khi bảng thông báo xuất hiện chọn Remove, ESET AV Remover sẽ tiến hành xóa chương trình đã chọn.

7.Sau khi xóa, hộp thoại sẽ hiện thông tin thông báo việc xóa đã thành công – successfully removed. Bạn nên khởi động lại máy để đảm bảo tất các các chương trình đã được xóa hết.

hinh1

 

 

Leave A Comment?

14 + seven =