Hướng dẫn cài đặt SketchUp

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt SketchUp

1.Sau khi tải SketchUp hoàn tất, chuột phải vào chương trình chọn Run as an administrator, chọn Yes.

2.Hộp thoại Welcome xuất hiện, chọn Next.

3.Hộp thoại End User License Agreement xuất hiện chọn I accept the terms of this license agreement.

4.Chọn Next rồi chọn Install để thực hiện việc cài đặt SketchUp.

5.Khi chương trình đã cài đặt xong chọn Finish.

Leave A Comment?

5 × 5 =