Hướng dẫn gỡ cài đặt TeamViewer trên Mac

Hướng dẫn gỡ cài đặt TeamViewer trên Mac

Vấn đề:

Để gỡ cài đặt TeamViewer trên hệ điều hành Mac OS X hoặc macOS là sử dụng “nút” gỡ cài đặt được tích hợp trong tùy chọn trên TeamViewer. Tích hợp này có sẵn trên TeamViewer version 9 trở lên.  

Nếu chúng ta chỉ xóa ứng dụng TeamViewer bằng cách kéo thẻ chúng vào Recycle Bin, nó sẽ để lại các tệp đã cấu hình trước đó của nó trên máy của chúng ta.  

Giải quyết:

Gỡ cài đặt tự động thông qua Preferences:  

1.Mở ứng dụng TeamViewer và nhấp vào trình đơn TeamViewer ở góc trên cùng bên trái, sau đó nhấp vào Preferences .  

2.Đi tới tab Advanced  

3.Chọn Also delete configuration files.

4.Click  Uninstall button.

Gỡ cài đặt thủ công:  

Đôi khi chúng ta không thể gỡ cài đặt TeamViewer bằng cách sử dụng phương pháp tự động được mô tả ở trên và chúng ta cần phải gỡ bỏ ứng dụng và tất cả các tệp cấu hình theo cách thủ công. Đây là cách để làm điều đó:  

Bước 1: xóa ứng dụng TeamViewer :

Mở Finder , đi tới thư mục Applications , tìm tệp TeamViewer.app và kéo nó vào Recycle Bin.  

Sau đó, chúng ta sẽ phải tự xóa các tập tin cấu hình như sau:  

1.Mở Finder và chuyển đến thư mục User (nhấn Command + Shift + H).  

2.Nếu chúng ta đang chạy OS X 10.9 (Mavericks ) hoặc cao hơn, hãy nhấp vào trình đơn View và chọn Show View Options (hoặc nhấn Command + J). Chọn Show Library Folder , sau đó đóng View Options.

Nếu chúng ta đang chạy phiên bản OS X thấp hơn 10.9, chúng ta sẽ cần phải mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau: chflags nohidden ~ /Library/

Bước 2: Sau khi làm như trên, chúng ta sẽ thấy thư mục Library xuất hiện bên trong thư mục User.  

1.Điều hướng vào Library , sau đó vào Preferences . Tại đây, tìm và xóa tất cả các tệp ” .plist ” bắt đầu bằng ” com.teamviewer “. 

2.Trở lại thư mục User, Click View. Chọn Show View Options , và bỏ chọn Show Library Folder.  

3.Tiếp theo, di chuyển đến Hard Drive Device trong Finder. Nó có thể là “OS X” hoặc “Macintosh HD” hoặc “Hard Drive” . Nếu nó không hiển thị trong thanh bên bên trái, nhấp vào trình đơn Finder và chọn Preferences. Sau đó chọn tab Sidebar và bật “Hard disk”. Bây giờ chúng ta sẽ thấy drive device trong Sidebar.

4.Điều hướng vào Library , click Tùy chọn. Sau đó tìm tệp ” .plist ” bắt đầu bằng ” com.teamviewer” và xóa chúng.

Quốc Toàn – PacisoftVietnam