Hướng dẫn nhanh các ứng dụng trong Office

Áp dụng Cho: Excel 2016 , Word 2016>, Outlook 2016>, PowerPoint 2016, OneNote 2016

Microsoft đã tạo phiên bản mới của Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote cho PC chạy Windows. Tải xuống Hướng dẫn Nhanh miễn phí của chúng tôi để có phần giới thiệu những tính năng cơ bản trong mỗi ứng dụng này.Để tìm hiểu kỹ hơn về các tính năng mới trong những ứng dụng này, hãy xem Có gì mới và được cải tiến trong Office 2016.
Hướng dẫn Nhanh về Word 2016 (Windows)

Hướng dẫn Nhanh cho Word 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Hướng dẫn Nhanh về Excel 2016 (Windows)

Hướng dẫn Nhanh Excel 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Hướng dẫn Nhanh về PowerPoint 2016 (Windows)

Hướng dẫn Nhanh PowerPoint 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Hướng dẫn Nhanh về Outlook 2016 (Windows)

Hướng dẫn Nhanh Outlook 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Hướng dẫn Nhanh về OneNote 2016 (Windows)

Hướng dẫn Nhanh OneNote 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

GHI CHÚ: Nếu bạn đang gặp vấn đề khi mở phiên bản PDF của Hướng dẫn sau khi tải xuống, bạn có thể cần cài đặt phần mềm miễn phí Adobe Acrobat Reader DC trên máy tính.

Tham khảo: https://support.office.com