Hướng dẫn triển khai Agent trên McAfee ePO 5.9

Hướng dẫn triển khai Agent trên McAfee ePO 5.9

Vấn đề :

Sau khi cài đặt thành công McAfee ePO việc tiếp theo chúng ta cần phải làm là triển khai agent .Việc triển khai này giúp cho việc quản lí các client và bảo vệ các client được diễn ra một cách hiệu quả nhất.

Giải quyết :

 1. Truy cập McAfee ePO Console thông qua ứng dụng “Launch McAfee ePolicy Orchestrator console” .
  Ngoài ra ta có thể mở trình duyệt và truy cập vào đường link có dạng “https://*severname*:*port“.
  (Với *severname* là tên sever của bạn và *port* là số hiệu cổng giao tiếp mà bạn đặt khi cài đặt Mc Afee ePO)
 2. Tiến hành đăng nhập tài khoản ePO.
 3. Mở rộng thẻ để hiển thị các page và chọn Getting Started.

 4. Chọn “Install Protection” để chọn gói cài đặt mặc định cho Windows platforms hoặc “Customize Installation” để thay đổi thông tin gói cài đặt cho phù hợp.

  Một vài điểm cần lưu ý khi thay đổi thông tin gói cài đặt:
 5. Sau khi chọn “Install Protection“hoặc hoàn thành “Customize Installation“.Chọn cài đặt trên máy tính hiện tại qua thẻ “Install Protection on This Computer” hoặc cài đặt trên các máy khác qua thẻ “Install Protection on Other Computers“.
  Nếu bạn chọn cài đặt trên các máy khác McAfee ePO sẽ cung cấp cho bạn 1 đường dẫn URL như hình bên dưới, bạn có thể copy và mở gửi đường dẫn này đến các client để cài đặt.
 6. Chọn “Install Protection on This Computer” hoặc Truy cập vào Đường dẫn được cung cấp để tải file cài đặt. (Bấm chọn nút Install nếu file cài đặt không được tải tự động)
 7. Chạy file cài đặt -“McAfeeSmartInstall.exe” .(Chọn Continue/Yes nếu máy tính của bạn yêu cầu cấp quyền)

  Chọn “OK” để hoàn thành cài đặt.
 8. Kiểm tra sau khi cài đặt. Icon McAfee status có trạng thái “OK” .

  Trọng Khang – Pacisoft Vietnam

  Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn