Hướng dẫn truyền License qua một PC khác

PACISOFT – Hướng dẫn truyền License qua một PC khác

Để chuyển License cho một máy tính khác bạn phải deactive License trên máy đang có License trước rồi mới có thể thực hiện việc chuyển License. Để thực hiện, trên máy đang có License phải được kết nối với Internet, cho chạy chương trình KeyShot > chọn file > “Deactive License on this machine”.

hinh1.1

Đối với máy muốn được chuyển License ( phải có kết nối internet ). Tại Hộp thoại Registration Information điền đầy đủ các thông tin, sau đó chọn Next, một hộp thoại khác sẽ xuất hiện để bạn nhập serial number của License.

hinh1.1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.