Khắc phục lỗi code 6 hoặc code 7 khi cài đặt Creative Suite

PaciSoft – Khắc phục lỗi code 6 hoặc code 7 khi cài đặt Creative Suite

Khi bạn cài đặt các ứng dụng Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements hoặc Premiere Elements bạn nhận được lỗi sau:

 • Exit Code: 6
 • Exit Code: 7

Quá trình cài đặt sẽ kết thúc vì các mã lỗi này.

Làm theo hướng dẫn bên dưới theo trình tự. Dừng lại khi bạn đã cài đặt thành công ứng dụng.

Giải pháp 1: (Windows only) Repair Microsoft Visual C++ Redistributable Packages

 • Vào Control Panel > Programs > Programs and Features.
 • Kiểm tra cài đặt  Microsoft Visual C++ Redistributable Packages installed.

Chú ý:

Bạn thử search Adobe main install log file  để tìm phiên bản chính xác của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package gây ra lỗi. Sau đó, sửa chữa hoặc cài đặt lại phiên bản đó.

 • Làm từng cái một, chọn chuột phải vào mỗi phiên bản, chọn Change và click Repair ở của sổ tiếp theo.

Chú ý:

Nếu Change không có sẵn phiên bản, bạn gỡ và cài đặt lại các file. Vào Microsoft Download Center để tải về một bản sao mới và cài đặt các files Redistributable Packages

 • Khởi động lại máy tính.
 • Cài đăt lại các ứng dụng Adobe.

Giải pháp 2: Đổi tên các folder Adobe trong Applications hoặc Program Files

Chú ý: Trước khi thử giải pháp này, hãy chắc chắn rằng bạn đã cố gắng gỡ bỏ và cài đặt các chương trình.

Thông thường, các tập tin còn sót lại từ cài đặt trước đó có thể dẫn đến đọc hoặc ghi lỗi hệ thống tập tin. Kiểm tra Applications (Mac OS) hoặc folder Program Files (Windows) trong thư mục còn lại từ một cài đặt hoặc cập nhật thử trước đó.

 • Chuyển hướng đến:

Mac OS: /Applications

Windows: C:\Program Files\Adobe\

 • Tìm kiếm các folder được đặt tên rõ ràng cho các ứng dụng đang cài đặt đặt và đổi lại tên. Ví dụ, đổi tên “Adobe Photoshop CC” thành “Adobe Photoshop CC old.”
 • Kiểm tra foder có tên “AdobePatchFiles” và đổi tên.
 • (Mac OS only) Đổi tên foder “Adobe” trong foder Applications thành  “Adobe old.”
 • Cài đặt lại phần mềm.
 • Nếu cài đặt thành công, xác nhận các ứng dụng Adobe đang làm việc, sau đó xóa tất cả các folder đã đổi tên.

Giải pháp 3: Khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ an toàn

 • Khởi động lại máy tính của bạn theo các tài liệu hướng dẫn sau:

Windows 10

Xem Start your PC in safe mode in Windows 10.

Windows 8

Xem Windows Startup Settings (including safe mode).

Mac OS

Xem Start in Safe Boot mode | Mac OS X.

 • Cài đặt lại ứng dụng Adobe.

Giải pháp 4: (Windows only) Sửa chữa Microsoft Windows Installer

Windows 7/8.1/10

 • (Windows 7) chọn Start > All Programs > Accessories. (Windows 8.1/10) Chuột phải vào biểu tượng menu Start.
 • (Windows 7) Chuột phải vào Command Prompt và chọn Run As administrator. (Windows 8.1/10) Chọn Command Prompt (Admin).
 • Trong của sổ Command Prompt, nhập sfc /SCANNOW và nhấn Enter.
 • Khi hệ thống scan hoàn thành, nhập msiexec /unreg trong cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter.
 • Nhập msiexec /regserver trong của sổ Command Prompt và nhấn Enter.
 • Cài đặt lại app Adobe.

Windows XP/Vista

Tải và cài đặt bản mới Microsoft Windows Installer Redistributable pack. Sau đó cài đặt lại app Adobe.

Giải pháp 5: Gỡ cài đăt Adobe AIR và cài đặt lại AIR và Adobe Help

 • Gỡ cài đặt Adobe AIR:

Windows Vista/7/8/10

Mở Control Panel. Dưới Programs, click Uninstall a program. Chọn Adobe AIR sau đó click Uninstall.

Windows XP

Chọn Start > Control Panel, double-click Add Or Remove Programs chọn Adobe AIR. Sau đó click Uninstall.

Mac OS

Kéo app AIR đến Trash.

 • Chuyển hướng đến folder AdobeHelp payloads. Ví dụ:

Windows

D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

Mac OS

/Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 • Double-click AIRInstallerRunner.exe (Windows) hoặc Adobe AIR Installer.app (Mac OS).
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 • Quay lại folder payloads.
 • Double-click AdobeHelp.air và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 • Cài đặt lại ứng dụng Adobe.

Giải pháp 6: Xem xét cài đặt file log.

Exit code 6 và Exit code 7 là các mã lỗi chung chung. Để giúp xác định chính xác nguyên nhân lỗi,nhìn vào các bản ghi phía dưới “There are problems with your installation.” Các thông báo lỗi mô tả những gì đã xảy ra xuất hiện bên dưới code exit

Để biết chi tiết về nơi để tìm các tập tin đăng nhập và làm thế nào để xem xét chúng, xem Troubleshoot install issues with log files | CS.

Giải pháp 7: Xác nhận quyền tập tin

Các lỗi này có thể chỉ ra vấn đề về quyền tập tin. Giải quyết vấn đề, xác nhận bạn đã ghi và viết để truy cập vào các file hoặc foder cần thiết

 1. Kiểm tra các bản ghi cài đặt chính cho các mã lỗi và ghi lại bất kỳ tập tin có đường dẫn đính kèm trong các thông báo lỗi.

Chú ý:

Xem Troubleshoot install issues with log files | CS để biết thêm thông tin về mở và đọc file log

 • Xác định các Parent folder (thư mục gốc) trong đường dẫn tập tin cho mỗi thông báo lỗi. Các Parent folder  là thư mục đứng trước các Final folder trong các thông báo lỗi.

Example error message (Windows)

Identify the parent folder for each error message

Example error message (Mac OS)

Identify the parent folder for each error message

Xác định thư mục gốc cho mỗi thông báo lỗi.

 • Đóng tất cả ứng dụng Adobe.

Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây cho hệ điều hành của bạn để có quyền sửa đổi.

Chú thích:

Giải pháp này đòi hỏi phải có quyền admin trên máy tính của bạn. Đăng nhập với một tài khoản chính.

Windows 10:

 

 • Chọn Start > File Explorer > This PC.

 • Chuyển hướng đến parent folder. Ví dụ, Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 • Chuột phải vào folder và chọn Properties.

 • Trong phiên Attributes bỏ chọn Read-only và click Apply.

 • Chọn tab Security.

 • Dưới Group or user names, click System Và chắc chắn chọn Full control trong phiên Permissions .Nếu Full Control không được chọn, làm như sau:

  1. Click Edit.
  2. Hộp thoại Permissions mở ra, click System.
  3. Dưới Permissions for System, kiểm tra hộp Allow cột bên cạnh là Full control.
  4. Click Apply sau đó OK.
 • Lặp lại bước 6, chọn Administrators dưới Group or user names.

 • Lặp lại quá trình này cho bất kỳ đường dẫn bổ sung từ các bản thông báo lỗi.

 • Cài đặt lại ứng dụng Adobe.

 

Windows 8.1:

 

 • Mở File Explorer: Click vào góc phải của màn hình, click Search, nhập File Explorer và sau đó click File Explorer.

 • Chuyển hướng đến parent folder. Ví dụ, Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 • Chuột phải vào folder và chọn Properties.

 • Trong phiên Attributes bỏ chọnRead-only và click Apply.

 • Trong hộp thoại Confirm Attribute Changes , click OK để thiết lập thay đổi folder, subfolders và files.

 • Chọn tab Security.

 • Dưới Group or user names, click System và chắc chắn Full control được chọn trong phiên Permissions. Nếu full control chưa được chọn, làm các bước sau:

  1. Chọn Edit.
  2. Hộp thoại Permissions mở ra, click System.
  3. Dưới Permissions for System, click Allow kiểm tra cột kế tiếp Full control.
  4. Click Apply sau đó nhấn OK.
 • Lặp lại bước 7, chọn Administrators dưới Group or user names.

 • Lặp lại quá trình này cho bất kỳ đường dẫn bổ sung từ các bản thông báo lỗi.

 • Cài đặt lại ứng dụng Adobe.

 

Windows 7/Vista

 

 • Chọn Start > ComputerOrganize > Folder and search options chọn tab View.

 • Trong phiên Advanced Settings, bỏ chọn Use sharing wizard (recommended) click OK.

 • Chuyển hướng đến parent folder.
 • Chuột phải vào folder sau đó chọn Properties.

 • Trong phiên Attributes, bỏ chọn Read-only và click Apply.

 • Trong hộp thoại Confirm Attribute Changes, click OK để thiết lập thay đổi các folder, subfolders và files.

 • Trong tab Security, đảm bảo cài đặt Full control cho cả Administrators và System. Nếu không, làm theo các bước sau:

  1. Chọn Edit.
  2. Nếu User Account Control (UAC) xuất hiện, làm theo hướng dẫn để accept.
  3. Thay đổi cài đặt cần thiết cho phép full control cho cả System và Administrators.
  4. Chọn OK để accept thay đổi
 • Click Advanced, chọn tab Owner và chọn Edit.. Accept nhắc nhở nếu UAC xuất hiện.

 • Trong phiên Change owner to, click Administrators và chọn Replace owner on subcontainers and objects. Click Apply, sau đó click OK.

 • Trong tab Permissions, click Change Permissions. Accept nhắc nhở nếu UAC xuất hiện

 • Chọn Replace all child object permissions with inheritable permissions from this object.

 • Click OK và Yes cho đến khi hộp thoại Properties đóng lại.

 • Lặp lại quá trình này cho bất kỳ đường dẫn.
 • Cài đặt lại ứng dụng Adobe.

 

Windows XP

 

 • (Windows XP Home only) Khởi động lại trong chế độ an toàn bằng cách nhấn F8 để khởi động và chọn Safe Mode từ danh sách tùy chọn khi bắt đầu khởi động.

  Chú ý:

  Để được hỗ trợ thêm với chế độ Safe Mode, xem trang web hỗ trợ của Microsoft.

 • Chọn Start > My ComputerFolder Options và chọn tab View.

 • Trong phiên Advanced Settings, bỏ chọn Use simple file sharing (recommended) và chọn OK.

 • Chuyển hướng đến parent folder.

 • Chuột phải vào folder và chọn Properties.

 • Trong phiên Attributes, bỏ chọn Read-only, click Apply và sau đó click OK.

 • Trong tab Security, chắc chắn rằng Administrators And System được liệt kê và quyền được thiết lập để Full control đối với security

 • Click Advanced,chọn tab Owner và chọn  Administrators.

 • Chọn Replace owner on subcontainers and objects, click Apply  và clickYes.

 • Trong tab Permissions, chọn Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects và click OK.

 • Click Yes và OK cho đến khi đóng hộp Installers Properties.

 • Lặp lại quá trình này cho bất kỳ đường dẫn.

 • Cài đặt lại ứng dụng  Adobe.

 

Mac OS X

 • Chuyển hướng đến parent folder.
 • Control-click folder và chọn Get Info.

 • Trong phiên Sharing & Permissions, Nếu cần thiết click tùy chọn Details để xuất hiện nhóm sở hữu và tùy chọn.

 • Nhấp vào biểu tượng lock icon ở góc dưới bên phải. Nhập tên admin và mật khẩu khi được nhắc nhở.

 • Phân quyền read and write  cho user name, system, admin và everyone.

 • Click vào biểu tượng bánh răng, chọn Apply to enclosed items, sau đó click OK.

 • Đóng cửa sổ Get Info.

 • Lặp lại quá trình này cho bất kỳ đường dẫn.
 • Cài đặt các ứng dụng Adobe application.

Giải pháp 8: Cài đặt Adobe Drive

Để cài đăt Adobe Drive, cài đặt phiên bản CS6 của Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, hoặc Bridge. Để biết thêm thông tin, xem Adobe Drive CC Localized Installer Error Messages.

 

Leave A Comment?

15 − nine =