Làm cách nào để cấp giấy phép cho Acrobat DC đã hết hạn?

Làm cách nào để cấp giấy phép cho Acrobat DC đã hết hạn?

Nếu bạn mua Adobe Acrobat DC thông qua kế hoạch thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, hãy làm theo các bước dưới đây.

Đối với Windows

Phương pháp 1: Đối với gói chương trình Acrobat DC mua trên cùng một Adobe ID bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Acrobat trong chế độ dùng thử hoặc để đăng ký.

1. Trong ngăn công cụ bên phải, nhấp vào nút Kích hoạt. Hộp thoại xác nhận sau xuất hiện.

Activation confirmation dialog box

2. Nhấp OK. Khởi động lại Acrobat DC để kích hoạt nó.

Phương pháp 2: Đối với một kế hoạch Acrobat đã mua trên một Adobe ID khác.

1. Trong ngăn công cụ bên phải, nhấp vào nút Kích hoạt. Màn hình Đăng nhập xuất hiện.

Sign In screen

2. Nhấp vào liên kết Not your Adobe ID của bạn. Hộp thoại Đăng nhập bên dưới sẽ xuất hiện.

Sign In

3. Nhập ID Adobe và mật khẩu bạn đã sử dụng để mua gói Acrobat DC của bạn và nhấp vào Đăng nhập. Hộp thoại Thank You xuất hiện.

Thank You dialog box

4. Nhấp vào Tiếp tục. Một hộp thoại xác nhận xuất hiện.

Activation confirmation dialog box

5. Nhấp OK. Khởi động lại Acrobat DC để kích hoạt nó.

Đối với Mac OS

1. Trong ngăn công cụ bên phải, nhấp vào nút Kích hoạt. Hộp thoại thông tin sau xuất hiện. Nhấp OK.

Activation information dialog box

2. Màn hình Đăng nhập xuất hiện. Nhấp vào nút Đăng nhập. (Nếu bạn đã mua gói Acrobat DC trên Adobe ID khác với giấy phép hiển thị, nhấp vào liên kết Not your Adobe ID của bạn.)

Sign In

Nếu bạn đã nhấp Không phải ID Adobe của bạn, hộp thoại Đăng nhập bên dưới sẽ xuất hiện. Nhập ID Adobe và mật khẩu bạn đã sử dụng để mua gói Acrobat DC của bạn và nhấp vào Đăng nhập.

Sign In

3. Hộp thoại Thank You xuất hiện. Nhấp vào Tiếp tục, và sau đó khởi động lại Acrobat DC để kích hoạt nó.

Thank You dialog box