Làm thế nào để chuyển đổi MS word table vào PDF form?

Pacisoft – Làm thế nào để chuyển đổi MS word table vào PDF form?

Trong Microsoft Word:

1.Mở table trong Microsoft Word.

2.Vào File > Print Foxit PhantomPDF Printer.

Trong PhantomPDF:

1.Mở converted PDF trong PhantomPDF.

2.Chọn Form, chọn Run Form Field Recognition.

blob.png

3.Chọn OK.

  blob.png

Chú ý : Nếu quá trình thất bại, chọn Text Fields > chọn đối tượng.

blob.png

Leave A Comment?

six + sixteen =