Làm thế nào để chuyển đổi Mtext sang text trong CAD?

Vấn đề:
Bạn muốn chuyển đổi Mtext sang text trong CAD.
Giải pháp:
Có hai cách để chuyển đổi Mtext để văn bản:
1. Express -> Text -> convert Mtext to Text.
2. Sử dụng lệnh EXPLODE để chuyển đổi Mtext sang text.

Leave A Comment?

twenty − seven =