Lỗi code 43 khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud.

  PaciSoft – Lỗi code 43 khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud.

Khi cài đặt hoặc cập nhật các ứng dụng Adobe Creative Cloud, bạn nhận được một lỗi “Installer was unable to copy a critical file/directory. Please try installing again. (Error code: 43)”

Lỗi này có thể xảy ra khi cài đặt read/write không truy cập thích hợp vào file/directory quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử các giải pháp sau đây theo thứ tự.

Giải pháp:

 1. Gỡ cài đặt ứng dụng Creative sau đó cài đặt lại.

Windows

Creative Cloud Uninstaller.zip 
ZIP file containing the executable uninstaller (.exe); extract and run it on Windows

 • Download file ZIP.
 • Giải nén Creative Cloud Uninstaller.zip.
 • Chạy file Creative Cloud Uninstaller.exe.
 • Bảng thông báo gỡ cài đăt ứng dụng Creative Cloud. Xem lại và nhấn Uninstall.

Click Uninstall

 • Bảng thông báo xác nhận đã gỡ cài đặt hoàn tất. Nhấn close.

Uninstall successful message

Mac Os

Creative Cloud Uninstaller.zip 
Creative Cloud Uninstaller

 • Download file Zip và mount file DMG.
 • Phụ thuộc vào độ bảo mật, bạn sẽ nhận cảnh báo mở chương trình gớ cài đặt từ mounted file DMG. Click Open để tiếp tục.

Confirm open application from disk image

 • Thông báo gỡ cài đặt ứng dụng Creative Cloud. Xem lại và nhấn Uninstall.

Confirm uninstall dialog

 • Xác nhận hoàn tất việc gỡ cài đặt. Nhấn Close.

Uninstall successful message

 

 1. Vô hiệu hóa phần mềm diệt virus:

Phần mềm chống virus của bạn có thể ngăn chặn các tập tin cần được chuyển từ thư mục Temp vào Program Files hoặc thư mục Application. Xem các tài liệu phần mềm diệt virus để được hướng dẫn làm thế nào để tạm thời tắt các kiểm tra virus.

 1. Loại bỏ các thư mục ảnh hưởng:

Chú ý:

Di chuyển directories/folders, có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt và license của Adobe. Bạn cần phải cài đặt lại các sản phẩm sau khi loại bỏ các thư mục.

 • Di chuyển các thư mục:

Windows 7, 8.1, 10

 • \Users\[user name]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0
 • \Users\[user name]\AppData\Local\Adobe\OOBE
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeApplicationManager
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE

Mac OS

 • ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE
 • ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0
 • Library/Application Support/Adobe/OOBE
 • Library/Application Support/Adobe/AdobeApplicationManager

Tải về và cài đặt lại Creative Cloud desktop app.

Để biết thêm thông tin hướng dẫn cài ải về và cài đặt lại Creative Cloud desktop app.đặt Download and install Creative Cloud apps.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản mới

Thỉnh thoảng, một tài khoản có thể bị hỏng và ngăn chặn các cài đặt truy cập hoặc tạo các tập tin và thư mục cần thiết. Tạo một tài khoản admin mới, đăng nhập vào tài khoản mới và sau đó cài đặt ứng dụng Adobe lần nữa. Để được hướng dẫn chi tiết, xem:

Nếu bạn có thể cài đặt ứng dụng Adobe thành công với tài khoản admin mới, có thể di chuyển các tài liệu, thiết lập tài khoản mới và sử dụng như account mặc định mới

 1. Khắc phục vấn đề mạng không ổn định.

Vấn đề kết nối Internet có thể làm đứt quảng khi sao chép các file và folder cần thiết.

 • Chắc chắn bạn có kết nối với Internet.
 • Hãy chắc chắn có quyền server kích hoạt Adobe.  Xem, Advanced connectivity troubleshooting.
 • Sử dụng kết nối Internet thay thế:
 1. Sử dụng kết nối từ mạng dây thay vì kêt nối không dây.
 2. Sử dụng cáp Ethernet và cổng khác nhau.
 3. Tải về các dịch vụ Internet khác nhau.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.