Lỗi: “Failed to install” khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud.

PaciSoft – Lỗi: “Failed to install” khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud.

Trong quá trình cài đặt ứng dụng Creative Cloud, bạn nhận được một số lỗi sau: “Creative Cloud Desktop Failed to Install,”, “Error Code: 1”, “Error Code: 50”, “Error Code: 1001” hoặc “Error Code: 1002”

Hãy thử các giải pháp sau đây theo thứ tự. Sau mỗi lần nên dừng lại để cài đặt ứng dụng Creative Cloud thành công.

Giải pháp 1: Gỡ và cài đặt lại ứng dụng Creative Cloud.

 1. Windows

Creative Cloud Uninstaller.zip 
ZIP file containing the executable uninstaller (.exe); extract and run it on Windows

 • Download file ZIP.
 • Giải nén Creative Cloud Uninstaller.zip.
 • Chạy file Creative Cloud Uninstaller.exe.
 • Bảng thông báo gỡ cài đăt ứng dụng Creative Cloud. Xem lại và nhấn Uninstall.

Click Uninstall

 • Bảng thông báo xác nhận đã gỡ cài đặt hoàn tất. Nhấn close.

Uninstall successful message

 1. Mac Os

Creative Cloud Uninstaller.zip 
Creative Cloud Uninstaller

 • Download file Zip và mount file DMG.
 • Phụ thuộc vào độ bảo mật, bạn sẽ nhận cảnh báo mở chương trình gớ cài đặt từ mounted file DMG. Click Open để tiếp tục.

Confirm open application from disk image

 • Thông báo gỡ cài đặt ứng dụng Creative Cloud. Xem lại và nhấn Uninstall.

Confirm uninstall dialog

 • Xác nhận hoàn tất việc gỡ cài đặt. Nhấn Close.

Uninstall successful message

Giải pháp 2: Chạy Adobe CC Cleaner Tool.

 •  ChạyCreative Cloud Cleaner Tool để loại bỏ các ứng dụng Creative Cloud hiện tại. Xem Run the CC Cleaner Tool.
 •  Trong CC Cleaner Tool, có 3 tùy chọn: Creative Cloud 2015, Creative Cloud 2014, Creative Cloud & CS6 Products. Sau đó là một lựa chon: Adobe Creative Cloud Desktop.
 •  Đổi tên folder OOBE thành OOBE.old:

Windows

 • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
 • \Users\\AppData\Local\Adobe\OOBE

Mac OS

 • /Library/Application Support/Adobe/OOBE

Tải về và cài đặt lại  Creative Cloud desktop app.

Giải pháp 3: Cài đặt lại ứng dụng Creative Cloud sử dụng tài khoản administrator

Tạo một tài khoản local mới với quyền administrator và đăng nhập bằng tài khoản đó. Sau đó tải về và cài đặt  Creative Cloud desktop app.

Windows 10

See Create a local user account in Windows 10.

Windows 8

See Create a user account.

Windows 7

See Create a user account.

Mac OS

See Set up users on your Mac.

 

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.