Mẹo giúp so sánh hai tài liệu nhanh hơn trong WPS

PaciSoftMẹo giúp so sánh hai tài liệu nhanh hơn.

Muốn so sánh hai tài liệu cùng một lúc bạn làm như sau:

Bước 1: Mở tài liệu bạn muốn so sánh trong Kingsoft Writer.

Bước 2: Ở View , trong nhóm Window, nhấp vào biểu tượng Side by Side.

Lưu ý: nếu ít hơn hai tài liệu được mở ra, nút View Side by Side sẽ chuyển sang màu xám. Bạn cần mở ít nhất hai tài liệu để so sánh.

Khi có nhiều hơn hai tài liệu sẽ được mở, Bạn sẽ chọn một trong nhiều tài liệu đó để so sánh với một tài liệu đã có sẵn. Như bảng sau:

Nhấn OK và hai cửa sổ tài liệu sẽ được sắp xếp cạnh nhau. Để di chuyển cả hai tài liệu cùng một lúc, chọn Synchronous Scrolling (di chuyển đồng bộ) sau khi bạn nhấp vào nút View Side by Side.

Để hủy Synchronous Scrolling, chỉ cần nhấp vào Synchronous Scrolling một lần nữa.

Để hủy Side by Side View, chỉ cần nhấp vào xem mặt bằng nút bên dưới tab View một lần nữa.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xem hai tài liệu theo chiều ngang. Nhấp vào Arrangex All → chọn Horizontal. Sau đó, bạn sẽ có hai văn bản được sắp xếp theo chiều ngang.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.