Nâng cấp lên Acronis Backup 12.5 Standard

Nâng cấp đường dẫn

Bảng dưới đây mô tả đường dẫn nâng cấp trực tiếp được hỗ trợ. Nói chung, điều này có nghĩa là trình cài đặt Acronis Backup 12.5 sẽ nâng cấp sản phẩm trực tiếp trong quá trình cài đặt.

acronis backup 12.5 standard

Nâng cấp trực tiếp

Nâng cấp từ Acronis Backup 12

Acronis Backup 12.5 Standard có sẵn như một bản cập nhật cho người dùng Acronis Backup 12. Thực hiện theo bài này để cài đặt bản build mới.

Nâng cấp từ Acronis Backup 11.7 / 11.5

Bạn có thể tìm thấy chi tiết về thủ tục nâng cấp và những hạn chế liên quan khi thực hiện nâng cấp trực tiếp trong hướng dẫn nâng cấp của chúng tôi.

Nâng cấp thủ công

Nói chung, nếu sản phẩm không được hỗ trợ để nâng cấp trực tiếp, chúng tôi khuyên bạn nên gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của bạn và cài đặt Acronis Backup 12.5.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lưu trữ hiện tại của bạn vẫn tương thích và một số cài đặt nhất định có thể được di chuyển. Vui lòng kiểm tra chi tiết bên dưới.

Nâng cấp từ Acronis Backup 11.5 / 11.7 lên Acronis Backup 12.5 Cloud Deployment

Do sự khác nhau về kỹ thuật giữa hai tùy chọn quản lý, không thể nâng cấp trực tiếp từ phiên bản Acronis Backup 11.7 được quản lý cục bộ sang Acronis Backup 12.5 được quản lý trong bảng điều khiển đám mây.

Tuy nhiên, tất cả lưu trữ cục bộ và đám mây của Acronis Backup 11.7 sẽ tương thích với quản lý đám mây Acronis Backup 12.5.

Tài liệu lưu trữ hiện có có thể được sử dụng để khôi phục từ cả giao diện điều khiển Web và phương tiện khởi động.

Nâng cấp từ Acronis Backup 11.7 / 11.5 for Windows Server Essentials

 

Acronis Backup 11.7 for Windows Server Essentials có thể được nâng cấp lên Acronis Backup 12.5 Standard. Xin lưu ý rằng các tính năng tiên tiến như chống trùng lắp và hỗ trợ băng không có sẵn trong Acronis Backup 12.5. Để sử dụng các tính năng này, bạn cần một giấy phép Acronis Backup 12.5 Advanced Server.

Để nâng cấp từ Acronis Backup 11.7 / 11.5 for Windows Server Essentials thành Acronis Backup 12.5 Standard Windows Server Essentials:

  1. Tải xuống tập lệnh này và giải nén nó.
  2. Chạy tập lệnh đó.
  3. Chạy tệp cài đặt của Acronis Backup 12.5 và nhấp vào Update.
  4. Khởi động lại máy, khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Nếu bạn thấy Acronis Agent cũ dưới Device trong giao diện quản lý sao lưu và tác nhân được chuyển sang màu xám, hãy xóa tác nhân này và đọc nó bằng cách sử dụng Phương pháp 3 được mô tả trong bài viết này.

Nâng cấp từ Acronis Backup Advanced 11.7 / 11.5

Các tính năng tiên tiến như Acronis Storage Node, hỗ trợ băng, chống trùng lắp và các công cụ khác sẽ có trong Acronis Backup 12.5 Advanced, xem Nâng cấp lên Acronis Backup 12.5 Advanced.

Nâng cấp từ Acronis Backup for VMware 9 (trước đây là Acronis vmProtect)

So với Acronis Backup 9, thay đổi cơ sở hạ tầng chính của Acronis Backup 12.5 là Acronis Management Server, quản lý tất cả các bản sao lưu, kế hoạch sao lưu, nhiệm vụ khôi phục và các hoạt động khác của một hoặc nhiều máy chủ. Hợp phần là bắt buộc, không thể sử dụng Acronis Backup 12.5 nếu không có máy chủ quản lý. Máy chủ quản lý được cài đặt trên máy Windows hoặc Linux, hoặc nằm trong một trong những trung tâm dữ liệu Acronis. Chi tiết hơn ở đây.

Điều kiện tiên quyết:

  1. Một ứng dụng Acronis Backup cho VMware hợp lệ có thể là Thiết bị ảo hoặc Windows Agent.
  2. Máy Windows nơi mà các kịch bản nâng cấp có thể chạy. Nó có thể là bất kỳ phiên bản Windows nào bắt đầu từ Windows Vista.
  3. Một máy tính sẽ được cài đặt các thành phần quản lý trung tâm Acronis Backup 12.5 (Acronis Management Server).

Nâng cấp từ vmProtect 6/7/8

Không thể nâng cấp trực tiếp từ vmProtect 6/7/8.

Lưu trữ từ phiên bản 8 tương thích với phục hồi bởi Acronis Backup 12.5, nhưng do sự khác biệt về mặt kỹ thuật khi nhóm các điểm khôi phục vmProtect so với bản sao lưu Acronis Backup 12.5, việc hiển thị các điểm khôi phục này trong giao diện web sẽ khác.

Lưu trữ từ các phiên bản 6/7 không được đảm bảo là tương thích với việc phục hồi bởi Acronis Backup 12.5.

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ một thiết bị ảo vmProtect được triển khai (và tắt) trong môi trường VMware của bạn. Nếu bạn định giữ các điểm phục hồi vmProtect cũ hơn cho các mục đích khôi phục.

Nâng cấp từ Acronis Backup & Recovery 11 và 10

Không thể nâng cấp trực tiếp từ phiên bản 10 và 11 của Acronis Backup and Recovery. Nếu bạn muốn nâng cấp lên Acronis Backup 12.5, bạn sẽ phải nâng cấp lên 11.7. Tuy nhiên, lưu trữ từ các phiên bản này tương thích với việc phục hồi và có thể được sử dụng từ cả giao diện điều khiển Web và phương tiện khởi động của Acronis Backup 12.5.

True Image Enterprise 9.7 trở xuống

True Image Enterprise không thể được nâng cấp lên Acronis Backup 12.5 trực tiếp và các lưu trữ được tạo bằng phiên bản này không được đảm bảo là tương thích với việc phục hồi.

Nâng cấp Acronis Cloud Storage

Trong quá trình nâng cấp từ Acronis Backup 11.5 / 11.7 lên Acronis Backup 12.5, lưu trữ trên đám mây của bạn sẽ được di chuyển sang một cơ sở hạ tầng mới.

Bạn cần di chuyển lưu trữ trên đám mây của mình theo cách thủ công trong những trường hợp sau:

  • Bạn đã sử dụng Acronis Backup cho VMware.
  • Bạn đã sử dụng Acronis Backup & Recovery 11.
  • Di chuyển tự động trong quá trình nâng cấp từ Acronis Backup 11.5 / 11.7 không thành công.