Rải đối tượng theo đường dẫn trong AutoCAD

PaciSoft – Rải đối tượng theo đường dẫn trong AutoCAD

Rải đối tượng theo đường dẫn trong AutoCAD giúp chúng ta hoàn thiện một mặt bằng bố trí thép, cọc,…hoặc một đối tượng bất kỳ có nhiều điểm giống nhau nằm trên cùng một hoặc nhiều cung, đường giống hoặc khác nhau. Lấy một hình ảnh ví dụ cho các bạn dễ hình dung.