So sánh các hình thức cấp phép Microsoft cho sản phẩm

Nếu có bất kỳ các câu hỏi hoặc cần chuyên viên tư vấn, xin vui lòng liên hệ 0902-583-553 hoặc chuyên viên của PACISOFT
Xem thêm:
– Tổng quan về cấp phép Microsoft
– C
ấp phép Office
– Cấp phép Windows
– Hướng dẫn chọn mua SQL Server
– Hướng dẫn chọn mua Win Server

Giấy phép là gì?
 • Microsoft không bán phần mềm, chỉ bán giấy phép sử dụng phần mềm.
 • Phần mềm Microsoft được bảo vệ như là tài sản trí tuệ.
 • Phần mềm Microsoft có thể sử dụng khi phù hợp với các điểu khoản sau:
 • Giấy phép thỏa thuận sử dụng phần mềm – dành cho FPP (Full packed Product) và OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Giấy phép sử dụng cho các chương trình cấp phép của Microsoft như Open License, Open Value, Select License, Enterprise Agreement (EA) …
 • Các hình thức cấp phép sử dụng phần mềm của Microsoft dành cho khách hàng như sau:
 • OEM (Original Equipment Manufacturer): Phần mềm này được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc công ty lắp ráp máy tính (Ví dụ: Windows, Win Srvr, Office không có OEM)
 • FPP (Full packed Product): Phần mềm được cung cấp dưới dạng bán lẻ dành cho những người dùng mua dưới 5 giấy phép. Các sản phẩm được cấp phép theo dạng này được đóng gói trong hộp có kèm theo đĩa cài đặt (Ví dụ : Windows, Office (luôn là fullbox), Excel, Visua Studio)
 • Open License: Chương trình cấp phép sử dụng phần mềm được thiết kế cho các Doanh nghiệp, Tổ chức, Chính phủ, Giáo dục …. Giấy phép mở được khuyến khích cho các tổ chức có 5 máy tính trở lên.
 • GGK và GGWA: Hình thức hợp thức hóa Hệ điều hành Windows cho máy tính hiện đang sử dụng (Chưa có Hệ điều hành Windows hợp pháp) (Chỉ có Windows GGWA)
 • Cấp bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft.
Cấp phép sử dụng các ứng dụng trên Desktop (Ví dụ : Office , CRM, Visua Studio)

Việc cấp phép sử dụng các ỨNG DỤNG trên máy tính bàn/laptop như sau:

 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Thiết bị được cấp phép sử dụng là thiết bị mà trên đó phần mềm được sử dụng
 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm

VÀ  bất kỳ bộ phận sản phẩm nào của phần mềm
VÀ bất kỳ phiên bản nào trước đó của phần mềm HOẶC bất kỳ bộ phận nào trên thiết bị được cấp phép sử dụng

 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng bản sao khác của phần mềm trên một môi trường Hệ điều hành ảo trên thiết bị được cấp phép sử dụng
Cấp phép sử dụng hệ điều hành trên Desktop (Ví dụ: Windows)

Việc cấp phép sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH trên máy tính bàn như sau:

 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Một bản sao của phầm mềm có thể được cài đặt trên thiết bị được cấp phép.
 • Các nguyên tắc chuyển nhượng:
 • Giấy phép sử dụng hệ điều hành Windows do Hãng sản xuất cài đặt sẵn (Original Equiptment Manufacturer – OEM) cài đặt sẵn trên máy tính có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy tính đó. Giấy phép không thể được chuyển nhượng trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)
 • Giấy phép nâng cấp hệ điều hành Windows theo số lượng lớn (Volume Licensing) có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy đó. Giấy phép không thể được chuyển giao trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)
 • Giấy phép sử dụng gói sản phẩm hệ điều hành Windows (Fully Packeged Product – FPP) được phép chuyển nhượng một lần. Thông tin chi tiết được giải thích trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối (End User License Agreement – EULA)
Cấp phép sử dụng Server (Ví dụ giấy phép truy cập từ máy trạm – CALS)

Việc cấp phép sử dụng SERVER trên máy chủ như sau:

 • Một giấy phép truy cập của máy trạm (CAL) không phải là một phần mềm ứng dụng
 • Một CAL cho một người sử dụng hay thiết bị được phép truy cập các dịch vụ phần mềm trên server
 • Có hai mô hình cấp phép được  sử dụng để cấp phép sử dụng phần mềm trên server như sau:
 • Mô hình Server/CAL: mỗi Server cần một giấy phép sử dụng hệ điều hành server và tất cả máy trạm phải được cấp phép với CALs
 • Mô hình trên Processor: mỗi bộ xử lý trên bất cứ server nào chạy phần mềm phải có một giấy phép sử dụng trên mỗi bộ xử lý, trường hợp này không giới hạn số lượng máy trạm hay người sử dụng có thể truy cập phần mềm trên server đó
 • Một CAL cho một người sử dụng: cho phép cá nhân hay người dùng truy cập hay sử dụng phần mềm trên server từ số thiết bị bất kỳ (gọi là UserCAL)
 • Một CAL cho một thiết bị: cho phép thiết bị cá nhân truy cập hay sử dụng phần mềm trên server với số người sử dụng bất kỳ (gọi là DvCAL)
Bảng so sánh các hình thức cấp phép Microsoft cho sản phẩm
Microsoft Licensing Các loại Giấy phép sản phẩm đầy đủ dành cho máy tính Nâng cấp
Dành cho máy tính mới Dành cho máy tính đã sử dụng nhưng chưa sử dụng phần mềm có bản quyền (Hợp thức hóa phần mềm) Dành cho cả máy tính mới và máy tính đã sử dụng nhưng chưa sử dụng phần mềm có bản quyền Dùng để nâng cấp phần mềm đang sử dụng lên phiên bản cao hơn (Máy tính đã phải có một trong các hình thức cấp phép đầy đủ : OEM/ GGK/GGWA/FPP
Hình thức cấp phép OEM GGK GGWA FPP OLP
Mức mua tối thiểu 1 bản 1 bản Từ 5 bản 1 bản Cấp phép số lượng lớn
Mức giá Thấp nhất Cao hơn hình thức OEM Cao hơn hình thức GGK Cao nhất = giá của giấy phép đầy đủ
+ phần Upgrade
Loại sản phẩm Windows for PC/Latop/Tablet Windows for PC/Latop/Tablet Windows for PC/Latop/Tablet Windows for PC/Latop/Tablet Windows for PC/Latop/Tablet
Đóng gói / Product key 1 Produc key/ 1  máy tính 1 Produc key/ 1  máy tính 1 Produc key/ nhiều  máy tính 1 Produc key/ 1  máy tính 1 Produc key/ nhiều máy tính
Tem chứng thực bảo đảm COA Có/ Phải dán trên máy Có/ Phải dán trên máy Không có tem, DVD

Quản lý tại VLSC

Có/ Có thể giữ trên hộp Không có tem, DVD

Quản lý tại VLSC

Đĩa cài đặt Holograme Có/ 1 giấy phép/ đĩa
(Giá không đổi)
Có/ 1 giấy phép/ đĩa
(Giá không đổi)
Có nhiều source cho nhiều phiên bản Có/ 1 giấy phép/ đĩa
(Giá không đổi)
Chỉ 1 đĩa cài đặt cho nhiều máy tính
Thảo thuận người dùng cuối E-Copy E-Copy Hard-Copy Hard-Copy Hard-Copy
Ký hợp đồng Không phải ký hợp đồng Không phải ký hợp đồng Phải ký hợp đồng Không phải ký hợp đồng Phải ký hợp đồng
Cài đặt và Kích hoạt (Active) Có thể cài đặt và kích hoạt lại nhiều lần Có thể cài đặt và kích hoạt lại  nhiều lần Có thể cài đặt và kích hoạt lại nhiều lần Có thể cài đặt và kích hoạt lại  nhiều lần Có thể cài đặt và kích hoạt nhiều lần trên nhiều máy tính(Phụ thuộc vào tổng số giấy phép đã mua)
Chuyển đối giữa các máy tính Không được chuyển Không được chuyển Không được chuyển Được phép chuyển Được phép chuyển
Cung cấp lẻ Được bán lẻ cho khách hàng tự lắp máy Được bán lẻ cho khách hàng tự lắp máy Không được bán lẻ Được bán lẻ cho khách hàng tự lắp máy Không được bán lẻ
Thông tin khách hàng Không phải lưu trên hệ thống Không phải lưu trên hệ thống Lưu trên hệ thống Không phải lưu trên hệ thống Lưu trên hệ thống
Hàng sẵn có Có ngay Có ngay Phải đặt hàng Có ngay Phải đặt hàng
Quyết định số lượng mua phần mềm Microsoft bản quyền như thế nào?

Một sản phẩm phần mềm được chia nhóm theo các mức độ khác nhau:

 • Nhóm sản phẩm (Product Pool),
 • Sản phẩm (Product)
 • Phiên bản (Edition).

Ví dụ: Với Microsoft® Office 2016 Professional, thuộc nhóm sản phẩm là Applications (nhóm các sản phẩm ứng dụng), sản phẩm là Office 2016 và phiên bản là Professional (bản chuyên nghiệp).

 1. Nhóm sản phẩm (Product Pool): Một phần mềm của Microsoft thuộc một trong ba nhóm sản phẩm sau:
 • Ứng dụng (Applications): Là các chương trình phần mềm ứng dụng của Microsoft được dùng để thực hiện các công việc như soạn thảo văn bản, bảng tính hoặc trình diễn. Ví dụ Microsoft có một số bộ sản phẩm ứng dụng nổi tiếng như Microsoft Office, Microsoft Visio®, và Microsoft Project. Các bộ công cụ lập trình và các tiện ích khác cũng thuộc nhóm sản phẩm ứng dụng.
 • Hệ thống (Systems):Các phần mềm hệ điều hành máy trạm (Desktop Operating System) như Microsoft Windows®8 điều khiển một máy tính và cho phép người sử dụng chạy các ứng dụng trên máy tính đó.
 • Máy chủ (Servers):Các phần mềm máy chủ Microsoft cung cấp hàng loạt các chức năng như quản lý cơ sở dữ liệu, e-mail, tin nhắn hoặc quản trị mạng, dành cho các nhân viên của một doanh nghiệp lớn hoặc một đơn vị kinh doanh có nhu cầu chia xẻ dữ liệu. Ví dụ về các máy chủ: Microsoft Exchange 2014 Server, Microsoft SQL Server™ 2014 và Windows 2016 Server.
 1. Sản phẩm (Product): Các sản phẩm phần mềm. Ví dụ như Office, Visual Studio, Windows 8, hay SQL Server
 2. Phiên bản (Edition):  Mô tả các tính năng được bao gồm trong một sản phẩm.

Một hệ thống máy tính tại văn phòng, công ty… cần ít nhất các loại License sau:

License cho máy chủ (Server License): 

Gồm hai loại license:

 • License cho hệ điều hành Windows trên máy chủ như Windows 2016 Server (tất cả các phiên bản) Windows 2008 Server (tất cả các phiên bản)
 • License cho ứng dụng chủ (Application Server) như Microsoft Exchange Server (tất cả các phiên bản); Internet Acceleration Server (tất cả các phiên bản) ; MS SQL Server (tất cả các phiên bản) …

License cho máy trạm (Client License) và các ứng dụng trên máy trạm:

Gồm license cho tất cà các ứng dụng nào được cài đặt trên máy trạm. Như: MS Office (tất cả các phiên bản) ; MS Visual Studio (tất cả các phiên bản); trong trường hợp các ứng dụng này được cài trên máy chủ, license cũng cần phải được áp dụng.

License cho quyền truy cập ứng dụng trên máy chủ (Client Access License – CAL):

Quyền truy cập máy chủ – Windows Client Access License hoặc ứng dụng chủ – Appication Server. Tức là cần ít nhất là Windows CAL và nếu có ứng dụng chủ cài trong hệ thống cần mua thêm Application Server CAL. Có hai loại CAL:

 • User CAL – quyền truy cập tính theo số lượng người dùng
 • Device CAL – Quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị

Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

Ví dụ:

Công ty A có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro ; 1 máy chủ cài Windows Server 2016 Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2014 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail.

Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2016 Standard; Exchange Server 2014 Standard; Office 2016 Standard OLP. Số lượng license công ty cần phải mua là:

License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2016 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2014 Standard
– License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2016 Standard

Copyright © PACISOFT Solutions

Leave A Comment?

seven − 1 =