Sử dụng Acrobat X, XI và DC trên cùng một máy

Sử dụng Acrobat X, XI và DC trên cùng một máy

Bây giờ bạn có thể cài đặt Acrobat DC mà không cần gỡ bỏ phiên bản trước đó (X hoặc XI) của Acrobat.

Trong khi cài đặt Acrobat DC, ứng dụng máy tính để bàn Creative Cloud hoặc trình cài đặt Acrobat cung cấp cho bạn một tùy chọn để loại bỏ hoặc giữ lại phiên bản Acrobat trước. Theo mặc định, tùy chọn Hủy bỏ phiên bản cũ / phiên bản trước được chọn. Nếu bạn muốn cài đặt Acrobat DC mà không cần gỡ bỏ phiên bản trước của Acrobat, hãy bỏ chọn hộp kiểm.

Tuy nhiên, nếu bạn có cả Acrobat X / XI và DC được cài đặt trên cùng một máy tính, một số luồng công việc và các tài nguyên chia sẻ hoặc sở thích không làm việc với phiên bản Acrobat trước. Chúng hoạt động tốt với Acrobat DC.

Quy trình công việc bị chặn từ AX / XI khi bạn đã cài đặt cả X / XI và DC

Tất cả công việc tạo PDF đều bị chặn từ Acrobat X / XI khi cài đặt Acrobat DC. Khi bạn gỡ bỏ cài đặt Acrobat DC, quy trình công việc sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ Acrobat X / XI.

Điều gì xảy ra với các tài nguyên chia sẻ / sở thích khi bạn cài đặt X / XI và DC?

  • Chỉ có một máy in Adobe PDF có sẵn trong môi trường đồng tồn tại, và đó là của DC.
  • Trình bổ sung PDFMakers và Web Capture chỉ có trong Acrobat DC.
  • Các tệp trong “C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe” trong Win-64bit và “C: \ Program Files \ Common Files \ Adobe” trong hệ thống Win-32 bit không được lưu trong các thư mục phiên bản cụ thể là Chia sẻ.
  • Tuỳ chọn Công việc tùy chỉnh được chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tagged: