Tài khoản Adobe ID và khắc phục sự cố đăng nhập

Tài khoản Adobe ID và khắc phục sự cố đăng nhập

Giải pháp đơn giản cho ID Adobe thông thường và các vấn đề đăng nhập.

Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu của mình hoặc nhận lỗi “Adobe ID và mật khẩu không khớp”, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình qua email hoặc điện thoại. Để đặt lại mật khẩu của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn.

2. Trong cửa sổ đăng nhập, nhấp vào Forgot password.

Forgot-Password

3. Trong cửa sổ Quên mật khẩu, nhập địa chỉ email liên kết với ID Adobe của bạn và nhấp vào Tiếp theo.

Enter the email address associated with your Adobe ID

Nếu bạn gặp lỗi, “Địa chỉ email đã cung cấp không thể kết hợp với một tài khoản trong hồ sơ”, hãy thử một địa chỉ email khác. Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ email của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

4. Trong cửa sổ Đặt lại mật khẩu, chọn cách bạn muốn đặt lại mật khẩu, sử dụng email hoặc điện thoại và nhấp vào Tiếp theo.

Reset password - options

Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu của mình bằng cách sử dụng email của bạn, Adobe sẽ gửi email với hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn. Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu bằng số điện thoại của mình, Adobe sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã đăng ký của bạn.

5. Nếu bạn đã chọn đặt lại mật khẩu bằng số điện thoại của mình, hãy nhập mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến điện thoại của bạn và nhấp vào Xác minh.

Verification code received on phoneVerification code received on phone

Nếu bạn đã chọn đặt lại mật khẩu bằng địa chỉ email của mình, hãy nhấp vào liên kết trong email mà Adobe đã gửi cho bạn.

6. Trong cửa sổ Đặt lại mật khẩu của bạn, nhập mật khẩu mới hai lần và bấm Đặt lại mật khẩu của tôi.

reset-password

Quên ID Adobe

ID Adobe của bạn là địa chỉ email mà bạn đã sử dụng khi bạn lần đầu tiên bắt đầu một thử nghiệm hoặc thành viên, hoặc mua một ứng dụng Adobe hay dịch vụ.

1. Truy cập accounts.adobe.com, và sau đó thử đăng nhập bằng địa chỉ email chính của bạn.

2. Nếu bạn gặp lỗi, “ID và mật khẩu Adobe không khớp,” hãy thử một địa chỉ email khác.

3. Nếu bạn không chắc chắn về việc bạn có sai địa chỉ email hoặc sai mật khẩu, hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn. Nếu bạn gặp lỗi, “Địa chỉ email đã cung cấp không thể kết hợp với một tài khoản trong hồ sơ”, hãy thử một địa chỉ email khác. Nếu email được chấp nhận, hãy tiếp tục với các bước để đặt lại mật khẩu và truy cập vào tài khoản của bạn.