Tải và cài đặt AutoDesk

Pacisoft – Tải và cài đặt AutoDesk.

1.Đăng nhập vào Autodesk Account của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn cung cấp khi bạn mua.

2.Xác định vị trí phần mềm của bạn trong danh sách Sản phẩm & Dịch vụ và bấm Downloads để kích hoạt cửa sổ download pop-up.

3.Chọn Platform,Version,Language và nhấp vào tùy chọn mặc định Download.

4.Khởi động trình cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm của bạn.

5.Nhập số serial xuất hiện trong tài khoản Autodesk của bạn nếu được nhắc trong quá trình cài đặt.

6.Hãy chắc chắn rằng bạn có một kết nối Internet đang hoạt động (yêu cầu để kích hoạt).

7.Khởi động phần mềm lần đầu tiên sau khi cài đặt và đăng nhập với thông tin Autodesk tài khoản của bạn.

Leave A Comment?

2 − 1 =