Tải xuống ứng dụng Creative Cloud trên Adobe

Tải xuống ứng dụng Creative Cloud trên Adobe

Quá trình tải xuống các ứng dụng bạn đã mua hơi khác so với quá trình tải xuống các ứng dụng dùng thử miễn phí. Nhưng với một trong hai tùy chọn, khi lần tải xuống đầu tiên của bạn, ứng dụng Adobe Creative Cloud desktop dành cho máy tính để bàn – mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tải xuống trong tương lai – sẽ được cài đặt đồng thời.

Tải xuống ứng dụng đã mua đầu tiên của bạn

1. Đăng nhập vào tài khoản Adobe của bạn bằng ID và mật khẩu Adobe ID của bạn.

2. Trong Catalog ứng dụng Sáng tạo Cloud, nhấp vào nút ‘Tải xuống’ trên ứng dụng mà bạn muốn tải xuống. Ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu tải xuống.

3. Trên máy tính để bàn của bạn, nhấp đúp vào tệp đã tải xuống để khởi chạy trình cài đặt.

Trên máy Mac:
Tên của tệp được tải xuống là _Installer.dmg.

Trên một máy tính Windows:
Tên của tệp được tải xuống là _Set-Up.exe.

4. Khi cửa sổ trình cài đặt mở ra, đăng nhập vào tài khoản Adobe của bạn bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn nếu bạn chưa đăng nhập.

5. Điền vào bảng câu hỏi ngắn mở ra trên màn hình của bạn và nhấp vào Tiếp tục.

6. Nhấp vào Bắt đầu Cài đặt để cài đặt ứng dụng của bạn.

Sau khi cài đặt, ứng dụng của bạn sẽ tự động chạy.

Tải xuống ứng dụng thử nghiệm đầu tiên của bạn

 1. Trong Bộ sưu tập ứng dụng Creative Cloud, hãy nhấp vào nút ‘Tải xuống dùng thử’ trên ứng dụng mà bạn muốn tải xuống.
 2. Điền vào bảng câu hỏi ngắn mở ra trên màn hình của bạn, sau đó nhấp vào Đăng nhập.

  Nếu bạn không có ID Adobe, hãy nhấp vào Đăng ký một ID Adobe và thực hiện theo các hướng dẫn để tạo một ID.

 3. Khi bạn đăng nhập, ứng dụng dùng thử của bạn sẽ bắt đầu tải xuống.
 4. Sau khi tải xuống, ứng dụng dùng thử sẽ tự động cài đặt và khởi động. Thử nghiệm miễn phí của bạn sẽ bắt đầu vào thời điểm này.

 

Nếu bạn gặp sự cố với quá trình tải xuống của mình, xem Tải xuống Creative Cloud và khắc phục sự cố cài đặt.

Tải xuống nhiều ứng dụng với ứng dụng Creative Cloud

 1. Để mở ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud, hãy nhấp vào biểu tượng Creative Cloud, nằm trong thanh tác vụ (Windows) hoặc thanh trình đơn của Apple (Mac OS).
 2. Nếu nó chưa được chọn, hãy nhấp vào tab Ứng dụng ở đầu cửa sổ.
  Bạn sẽ thấy ứng dụng đã cài đặt của mình cũng như danh sách các ứng dụng khác mà bạn có thể duyệt và cài đặt.
 3. Trong phần Tìm ứng dụng bổ sung, di chuyển để tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt.
 4. Nhấp Cài đặt và ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu tải xuống.

Có thể bạn quan tâm:

 

 

Tagged: