Cách thay đổi gói thuê bao Adobe Creative Cloud

Thay đổi kế hoạch Creative Cloud của bạn

Thật dễ dàng để nâng cấp và thay đổi từ kế hoạch này sang kế hoạch khác.

 • Bạn có thể nâng cấp kế hoạch hàng tháng lên kế hoạch hàng năm – được trả hàng tháng hoặc hàng năm – mà không phải chịu khoản phí hủy bỏ đối với kế hoạch hiện tại của bạn.
 • Khi nâng cấp, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại cho phần chưa sử dụng của thành viên trước đây.
 • Tại các quốc gia do Digital River, đối tác thương mại điện tử của Adobe cung cấp, bạn không thể thay đổi trực tuyến. Để thay đổi hoặc nâng cấp kế hoạch của bạn, liên hệ với chúng tôi.

Nâng cấp kế hoạch của bạn hoặc xem lại tùy chọn của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Adobe ID bằng Adobe ID của bạn (thường là email và mật khẩu của bạn).
  Nếu bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào tên của bạn trong thanh điều hướng trên cùng.
 2. Trong ngăn điều hướng xuất hiện, nhấp vào Quản lý tài khoản.
 3. Trong Kế hoạch & Sản phẩm, hãy nhấp vào Quản lý kế hoạch.
  Manage plan
 4. Trong Chi tiết gói, hãy nhấp vào Chuyển đổi gói.Bạn cũng có thể xem chi tiết kế hoạch hiện tại của bạn.

  Switch plan

 5. Trên trang Chuyển đổi, hãy chọn từ danh sách các kế hoạch sẵn có và nhấp Chuyển sang kế hoạch này.Nếu bạn không thấy kế hoạch mà bạn muốn thay đổi (ví dụ: nhiều ứng dụng lên kế hoạch hàng năm của Creative Cloud hoặc cá nhân lên kế hoạch nhóm).
  Bạn có thể cần phải hủy thành viên hiện có của mình để kích hoạt chuyển đổi. Trước khi bạn hủy đăng ký, hãy hiểu các điều khoản đăng ký và hủy bỏ của Adobe.
 6. Trên trang xác nhận, hãy xem xét các điều khoản và điều kiện và nhấp vào Chuyển đổi gói.
  Thành viên của bạn đã được kích hoạt và ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud hiển thị trạng thái quyền lợi hiện tại của bạn.

Chuyển đổi thử nghiệm thành một thành viên trả phí

 1. Đăng nhập vào tài khoản Adobe ID bằng Adobe ID của bạn (thường là email và mật khẩu của bạn).
 2. Nhấp vào ‘Bắt đầu’, và chọn một kế hoạch thành viên.

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: