Thay đổi vị trí lưu mặc đinh trong WPS.

PaciSoft – Thay đổi vị trí lưu mặc định trong WPS.

Bước 1: Vào Writer Menu → chọn Options.

Bước 2: Trong Options chọn File Locations.

  • Chọn vị trí lưu cho Document và User templates
  • Xác nhận thay đổi nhấn Modify

Bước 3: Nhấn OK

Leave A Comment?

twenty + sixteen =