Thiết lập lại cấu hình và thanh công cụ trong AutoCAD

PaciSoft – Thiết lập lại cấu hình và thanh công cụ trong AutoCAD

 

Bước 1: Nhập lệnh Options

Bước 2: Vào tab Profiles

Bước 3: Chọn Default profile

Bước 4: Nhấn vào nút Reset.

Lưu ý: Các thay đổi đã cài đặt sẽ trở lại chế độ mặc định như ban đầu.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.