Thông báo của Microsoft về giấy phép điện tử OLP

Cấp phép số lượng lớn (Volume Licensing như Open License, GGWA, Select, EA)  của phần mềm mang đến sự dễ dàng và giá cả phải chăng để chạy phần mềm trên nhiều máy tính trong tổ chức của bạn.

Bằng việc cấp bản quyền qua chương trình cấp phép số lượng lớn, bạn chỉ cần trả cho phần mềm bản quyền. Phần mềm đóng hộp, mặc khác bao gồm đĩa (CD-ROM hoặc DVD), hướng dẫn sử dụng và một số đóng gói khác. Loại bỏ những giá thành cứng và mua số lượng lớn thường được giảm giá thành và mang đến cho bạn nhiều lựa chọn mua và cải tiến việc quản lý phần mềm.

Tùy thuộc vào chương trình cấp phép số lượng lớn bạn chọn, bạn có thể nhận đĩa, bạn có lựa chọn được nhận đĩa (hoặc bổ sung), tài liệu, và được hỗ trợ về sản phẩm khi bạn cần. (Đĩa bản sao từ đối tác bán hàng)

Từ ngày 1/4/2013, Microsoft đã bỏ bản cứng (giấy chứng nhận) cho các tổ chức mua Licensing Microsoft tại Việt Nam. Xem chi tiết văn bản gốc tại đây: Vietnam Enduser eMOLP Notification