Tìm liên kết tải xuống trên adobe

Tìm liên kết tải xuống trên adobe

Tải xuống các ứng dụng đã mua, các phiên bản ứng dụng trước và thử nghiệm miễn phí. Ngoài ra, tìm ứng dụng bạn đã cài đặt.

Ba loại tải xuống có sẵn từ Adobe.com:

  • Các phiên bản ứng dụng hiện tại để mua
  • Tải xuống dùng thử
  • Các phiên bản trước của ứng dụng được mua qua tải phần mềm điện tử (ESD)

Đăng nhập vào tài khoản Adobe ID của bạn để tải ứng dụng bạn đã mua từ cửa hàng trực tuyến của Adobe hoặc tải xuống phiên bản trước của ứng dụng. Lịch sử mua hàng ESD của bạn từ Adobe Store hiện có trong tài khoản Adobe của bạn.

1.Nhấp vào đây để truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong ngăn điều hướng xuất hiện, nhấp vào Manage account để mở trang Quản lý tài khoản.

Bạn có thể được nhắc xác minh mật khẩu của mình.

3. Trong Các kế hoạch & Sản phẩm, nhấp vào View all.

4. Trong Lịch sử đặt hàng, nhấp vào View your orders.

5. Trong Đặt hàng, nhấp vào số đơn đặt hàng cho ứng dụng bạn đang tìm kiếm.

6. Trên trang đơn đặt hàng, trong Tìm kiếm, tìm ứng dụng bạn muốn tải xuống và nhấp vào Download.

7. Nhấp vào Tải xuống và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: