Tổng quan Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky-Endpoint-Security-Select

Dành cho mọi quy mô doanh nghiệp, Kaspersky Endpoint Security for Business là nền tảng thống nhất duy nhất, được tạo bởi các kỹ sư của Kaspersky Lab từ một cơ sở-mã duy nhất, cung cấp sự bảo vệ mà các sản phẩm bảo mật khác không thể. Thông qua một nền tảng, một giao diện điều khiển và một chi phí, Quản trị viên có thể nhận dạng, kiểm soát và bảo vệ tất cả các hệ thống và thiết bị đầu cuối trong mạng lưới, cho dù thiết bị được đặt ở đâu.

Kaspersky Endpoint Security for Business có sẵn trong các cấu hình cơ bản, những mô-đun và có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai:

  •  Kaspersky Endpoint Security for Business: Core – nền tảng bảo vệ mạnh mẽ chống phần mềm độc hại cho máy trạm và một bức tường lửa, từng đoạt giải thưởng và được quản lý bởi giao diện quản trị trực quan – Kaspersky Security Center. Đối với những khách hang chỉ muốn chống phần mềm độc hại tốt nhất có thể thì đây chính là giải pháp.
  • Kaspersky Endpoint Security for Business: Select – bao gồm Bảo mật máy trạm và máy chủ tập tin (file server), Kiểm soát ứng dụng với Danh sách trắng linh hoạt, Kiểm soát thiết bị và Quản lý web, giải pháp bảo vệ di động trong đó bao gồm một bộ phận trung chuyển bảo mật thiết bị đầu cuối và quản lý thiết bị di động (MDM)
  • Kaspersky Endpoint Security for Business: Advanced – bao gồm tất cả các công nghệ trong KESB Select, bổ sung thêm các công cụ mã hóa và quản lý hệ thống. Nếu nhu cầu của doanh nghiệp đòi hỏi triển khai từ xa, Quản lý bản vá và Quét lỗ hổng, KESB Advanced là giải pháp thích hợp.
  • Kaspersky Total Security for Business – giải pháp hàng đầu cung cấp sự bảo vệ bổ sung với mức độ bảo vệ cơ sở hạ tầng cho Web, Mail, và các máy chủ hợp tác. Từ tất cả các điểm cuối cho đến cổng Internet, bạn có thể bảo vệ nó với Kaspersky Lab.
  • Nhiều công nghệ bảo mật và hiệu quả cũng có sẵn để mua một cách riêng biệt như các giải pháp mục tiêu. Những dịch vụ riêng biệt này cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh thiết kế chương trình bảo vệ của họ, đặt công nghệ Kaspersky Lab tại các điểm cụ thể trên mạng của họ theo yêu cầu.

Leave A Comment?

5 × one =