Tùy chỉnh chủ đề và nội dung email khi gửi trong Foxit

Pacisoft – Để tùy chỉnh các chủ đề và nội dung email khi gửi một email

1. Mở tài liệu trong PhantomPDF.

2. Trong File, chọn Preferences.

3. Trong Forms panel, nhập các nội dung bạn muốn ở Default subject và Default contents.

4.Chọn OK.

Leave A Comment?

4 + seventeen =