Yêu cầu hệ thống trong ZWCAD

Những yêu cầu cần thiết để có thể cài đặt ZWCAD:

Operating system

  • Microsoft Windows 2003;Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista;Microsoft Windows 7

Processor

  • Pentium III 800 Mhz hoặc mới hơn.

RAM

  • 512 MB (tối thiểu).

Video

  • 1024 x 768 VGA with True Color (tối thiểu).

Hard disk

  • 700 MB

Pointing device

  • Chuột, trackball hoặc thiết bị khác.

DVD-ROM

  • Bất kỳ tốc độ (chỉ để cài đặt)

Leave A Comment?

3 × one =