Yêu cầu hệ thống cài đặt và sử dụng Lumion 8

Chú ý

Lumion yêu cầu một máy tính với một card đồ họa nhanh với nhiều bộ nhớ. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc các yêu cầu dưới đây trước khi bạn mua hoặc nâng cấp một máy tính cho Lumion.

Trong bài đăng trên blog của hãng, Lumion đề xuất một số máy tính để bàn và máy tính xách tay để đảm bảo trải nghiệm Lumion tuyệt vời.

Nếu bạn đã có máy tính xách tay, hãy nhấp vào đây để xem nó có phù hợp với Lumion hay không.

LƯU Ý: Lumion và Lumion Pro yêu cầu kết nối internet để cài đặt và kích hoạt bản quyền (nếu đã mua)

Hệ thống được khuyến nghị

 • Graphics card: Minimum 8,000 PassMark points, 6GB memory or more and compatible with DirectX 11 or later. Click here to see how to select a graphics card for Lumion.
 • OS: 64-bit Windows 10
 • CPU: As high a GHz value as possible, ideally 4.0+ GHz. A lower GHz value may act as a bottleneck for fast graphics cards such as the Nvidia GTX 1080 and Nvidia Titan X (Pascal). More CPU cores than 4 will not make a difference. CPUs such as the i7-4790K, the i7-6700K or the i7-7700K with 4.0+ GHz are good choices. Xeon CPUs with GHz values lower than 3.4 GHz are not recommended.
 • System memory: 16GB or more with as high a MHz value as possible.
 • Monitor resolution: 1920×1080 pixels or higher.
 • Hard drive: 20GB of disk space
 • Power supplyClick here to see which power supply you need.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

 • Graphics card: Minimum 2,000 PassMark points, 2GB memory or more and compatible with DirectX 11 or later. Click here to see how to select a graphics card for Lumion.
 • OS: 64-bit Windows 10, 8.1, 7 Sp1 or Vista SP2
 • CPU: As high a GHz value as possible, ideally 3.0+ GHz. Less than 4.0 GHz may act as a bottleneck for fast graphics cards such as the GTX 1080 and Titan X (Pascal). More cores than 4 will not make a difference.
 • System memory: 8GB (for simple scenes) with as high a MHz value as possible.
 • Monitor resolution: Minimum 1600×1080 pixels.
 • Hard drive: 20GB of disk space
 • Power supplyClick here to see which power supply you need.

Lumion có thể chạy trên Laptop?

Lumion yêu cầu chủ yếu desktop PC với card NVIDIA or AMD có bộ nhớ tối thiểu 2GB .Nếu máy tính xách tay của bạn có một card đồ họa chậm với bộ nhớ ít hơn, hoặc, nếu nó chỉ có một card đồ họa Intel HD, thì máy tính xách tay của bạn không phù hợp với Lumion. Kết quả sẽ là lỗi đồ hoạ và lỗi trình điều khiển nếu bạn cố gắng sử dụng Lumion. Click vào đây xem yêu cầu Lumion cho Laptop

Loại graphics card nào bạn cần mua?

Click here để tìm ra card đồ họa nào mà máy tính của bạn có.

Click here để xem card đồ họa của bạn nhanh như thế nào so với card đồ họa khác.

Khuyến nghị tối thiểu/ Graphics card requirements

 • DirectX 11 compatible.
 • Minimum 2,000 PassMark points.
 • Minimum 2GB dedicated graphics card memory.

Tìm hiểu thêm về Card đồ họa tại đây

Lumion tương thích với

Nguồn: PACISOFT/ Lumion