CHAOSGROUP chính thức phát hành V-Ray for Rhino Beta

CHAOSGROUP chính thức phát hành V-Ray 3 for Rhino Beta V-Ray 3 for Rhino chính thức được phát hành với nhiều tính năng mới, cãi thiện tốc độ render, giao diện được thiết kế trực quan, rõ ràng giúp tăng tốc quá trình làm việc của bạn. Dưới đây là các tính năng nổi bật […]

Read More >