LUXION PHÁT HÀNH KEYSHOT 6.3 VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG MỚI TUYỆT VỜI

LUXION PHÁT HÀNH KEYSHOT 6.3 VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG MỚI TUYỆT VỜI

LUXION phát hành KEYSHOT 6.3 với nhiều tính năng tuyệt vời

LUXION phát hành KEYSHOT 6.3 với nhiều tính năng tuyệt vời. Và tuyên bố rằng KEYSHOT 6.3 sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng cho sự phát triển của những sản phẩm 3D.

Keyshot 6.3 cung cấp nhiều plugin, thư viện hơn. Hỗ trợ cho Autodesk 3ds Max, Alias, Maya, Fusion 360 and Revit, SOLIDWORKS, PTC Creo và SketchUp. Ngoài ra còn có Alias 2017,  Maya 2017, Maya 2017, Inventor 2017, Siemens NX 11, Solid Edge ST9, SOLIDWORKS 2017. Người dùng có 14 ngày dùng thử để trải nghiệm những tính năng của Keyshot 6.3.

Có gì mới trong Keyshot 6.3?

 • New import libraries
 • Alias 2017 support
 • Maya 2017 support
 • Inventor 2017 support
 • Siemens NX 11 support
 • Solid Edge ST9 support
 • SOLIDWORKS 2017 enhanced support
 • KeyShot Network Rendering updates

LUXION phát hành KEYSHOT 6.3 với nhiều tính năng tuyệt vời, đặc biệt là Integration and Plugin Updates

 • Đi kèm thêm nhiều plugin miễn phí cho hầu hết những phần mềm mô phỏng 3D.
 • Hỗ trợ cho Autodesk 3ds Max, Alias, Maya, Fusion 360 and Revit, SOLIDWORKS, PTC Creo và SketchUp.
 • Link tải về : keyshot.com/plugins.

Demo license miễn phí trong 14 ngày:

https://www.keyshot.com/try

Download update:

https://www.keyshot.com/resources/downloads/

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.