3 cách gỡ cài đặt Autodesk nhanh nhất dành cho Windows và MacOS

Trong quá trình sử dụng Autodesk, đôi khi bạn cần gỡ cài đặt sản phẩm vì nhiều lí do. Để quy trình gỡ cài đặt được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, bạn cần nắm vững một số thông tin dưới đây.

Bạn có thể gỡ cài đặt phần mềm Autodesk bằng công cụ Autodesk Uninstall, Windows Control Panel hoặc Mac OS Finder. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Microsoft FixIt khi gặp sự cố.

Có nhiều cách để gỡ cài đặt trên hệ thống Windows:

  • Sử dụng công cụ Autodesk Uninstall để gỡ cài đặt sản phẩm hoặc sản phẩm có nhiều thành phần và bổ trợ. Công cụ này không có sẵn cho tất cả các sản phẩm.
  • Sử dụng Windows Control Panel để gỡ cài đặt sản phẩm hoặc thành phần có dung lượng nhỏ, chẳng hạn như gói ngôn ngữ và tệp Help. Bạn cũng có thể sử dụng Control Panel khi muốn gỡ cài đặt sản phẩm không phải gói ngôn ngữ hoặc các thành phần liên quan.
  • Sử dụng Microsoft Fixit để giải quyết sự cố khi bạn gỡ cài đặt và cài đặt lại.

Trên MacOS, hãy sử dụng công cụ gỡ cài đặt (nếu có) hoặc sử dụng gỡ cài đặt từ Finder.

Gỡ cài đặt bằng Uninstall Tool

  1. Đóng tất cả các chương trình đang chạy và tắt phần mềm diệt virus trước khi bạn bắt đầu.
  2. Mở công cụ Uninstall Tool từ menu Start (Windows) hoặc Finder (Mac OS). Bạn có thể thấy nó cùng với các sản phẩm khác trong thư mục Autodesk. Ví dụ: Start> Autodesk> Uninstall Tool (Windows) hoặc Finder> Applications> AutoCAD> Remove AutoCAD (Mac OS).
  3. Trong cửa sổ công cụ, chọn các sản phẩm để gỡ cài đặt. Nếu việc gỡ cài đặt một sản phẩm ngăn sản phẩm khác hoạt động bình thường, bạn sẽ được nhắc gỡ cài đặt thêm sản phẩm liên quan.

Lưu ý: Công cụ Uninstall Tool không gỡ cài đặt gói dịch vụ hoặc tệp Help.

Gỡ cài đặt bằng Windows Control Panel

1. Khởi động lại máy tính, sau đó cập nhật hệ điều hành Windows (nếu có).

2. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng các tùy chỉnh hiện tại, chẳng hạn như menu và tệp PGP, hãy sao lưu các tệp đó.

3. Từ menu Start của Windows, mở Control Panel. Nó sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng đã cài đặt.

Bạn không thể gỡ cài đặt nhiều chương trình cùng một lúc. Bạn hãy gỡ cài đặt các phần phụ trước, chẳng hạn như phần bổ trợ (add-ins), trình kích hoạt (enablers) và gói phần thưởng (bonus packs), trước khi gỡ cài sản phẩm chính. Ví dụ: nếu bạn đang gỡ cài đặt Maya, hãy gỡ cài đặt bổ trợ FBX trước khi gỡ cài đặt Maya.

4. Chọn Uninstall cho từng chương trình bạn muốn gỡ bỏ. Xác nhận bằng cách nhấp vào Yes hoặc Run.

Lưu ý: một số chương trình phụ trợ được chia sẻ trên tất cả các sản phẩm, chẳng hạn như thư viện vật liệu (material library), Đừng bỏ chúng trừ khi bạn có ý định gỡ cài đặt tất cả các sản phẩm Autodesk.

5. Nếu bạn được nhắc khởi động lại sau khi gỡ cài đặt một sản phẩm, hãy khởi động lại và quay lại Control Panel để gỡ cài đặt phần mềm khác.

6. Nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu chương trình và ứng dụng, hãy xem “Autodesk: Khi nào và quy trình thực hiện tiến trình Clean Uninstall”.

Sử dụng Microsoft Fixit (Windows)

Sử dụng Microsoft Fixit nếu bạn gỡ cài đặt thông qua Control Panel không thành công hoặc nếu các tệp chương trình vẫn còn sau khi gỡ cài đặt. Các tệp còn lại này sẽ ngăn cản quá trình cài đặt lại.

Tải xuống công cụ Microsoft Fixit.

Nhấp vào Run Now và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Đối với hệ thống Mac OS

Mở Finder và đi tới Applications.

Kéo biểu tượng ứng dụng vào Trash.

Lưu ý: Nếu bạn đang gỡ cài đặt Maya 2016 hoặc Mudbox 2016, hãy xem tài liệu sản phẩm để biết cách xóa mã sản phẩm phần mềm (software product key).

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com