Acronis Backup Cloud: Thu thập báo cáo hệ thống

Acronis Backup Cloud: Thu thập báo cáo hệ thống

Khi gặp một trường hợp với Trung tâm Khách hàng của Acronis, hãy thu thập và cung cấp Báo cáo hệ thống từ máy bị ảnh hưởng.

Acronis Agent đã được cài đặt và máy đang online

 1. Mở giao diện Backup Management.
 2. Chọn máy bạn cần báo cáo.
 3. Nhấp Activities:

acronis backup cloud

 1. Chọn Collect system information:

acronis backup cloud

 1. Khi báo cáo được thu thập, hãy lưu nó và cung cấp cho Trung tâm Khách hàng Acronis.

 Acronis Agent không được cài đặt hoặc máy đang ẩn

Bạn có thể thu thập báo cáo hệ thống bằng tay:

Đối với Linux

Thu thập Báo cáo hệ thống trong phiên bản 11.8.177 trở lên:

 1. Chạy với quyền root:

# / usr / lib / Acronis / BackupAndRecovery / systeminfo

 1. Thu thập báo cáo hệ thống từ thư mục / var / lib / Acronis / sysinfo /.

Thu thập Báo cáo hệ thống trong các phiên bản cũ hơn:

 1. Chạy lệnh sau với quyền root:

#acrocmd sysinfo –loc = / full_path_to_report / file_name

/ full_path_to_report / là địa điểm mong muốn và tên tập tin cần lưu báo cáo hệ thống Linux.

 1. Khi lệnh đã hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo “Hoàn thành tác vụ”.

Đối với Mac OS

Để thu thập thông tin hệ thống trên máy Mac, hãy mở Terminal và thực hiện:

sudo -u root / Library / Application \ Support / BackupClient / Acronis / BackupAndRecovery / systeminfo

báo cáo sẽ tự động được lưu vào thư mục / Library / Application Support / Acronis / systeminfo

Đối với Windows

 1. Tải xuống Acronisinfo Utility
 2. Chọn Save, không chọn Run

acronis backup cloud

 1. Lưu tập tin ở Desktop hay ở bất kỳ đâu

acronis backup cloud

 1. Sau đó, nhấp vào để chạy tệp hoặc để mở thư mục có chứa và chạy nó bằng tay bằng cách nhấp đúp vào nó (nếu bạn không phải là Aministrator, hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu công cụ trong tài khoản quản trị: Nhấp chuột phải vào tool -> chạy như Administrator ):

acronis backup cloud

 1. Chấp nhận Cảnh báo Bảo mật nếu có:

acronis backup cloudacronis backup cloud

 1. Chương trình sẽ bắt đầu hoạt động, có thể mất đến 5 phút:

acronis backup cloud

 1. Thông tin thu thập sẽ được đưa vào tệp systeminfo.zip trong cùng một thư mục nơi bạn đã đặt tiện ích.

Máy được khởi động bằng bootable media

Chọn Help, và chọn Collect system information:

acronis backup cloud