Activate Adobe Acrobat không có kết nối Internet

Pacisoft – Activate Adobe Acrobat không có kết nối Internet

Kích hoạt (Activation) là gì?

Kích hoạt là quá trình mà Adobe xác nhận rằng phần mềm của bạn và số serial chính hãng họ đang được sử dụng theo giấy phép bạn mua. máy của bạn phải được trực tuyến và kết nối Internet để kích hoạt hoàn thành.

Làm thế nào để kích hoạt nếu máy của bạn không thể kết nối Internet?

Nếu bạn không thể kích hoạt Acrobat bởi vì máy tính của bạn không thể kết nối với Internet, PACISOFT sẽ hướng dẫn theo các bước sau để kích hoạt Acrobat:

1. Download và cài đặt  Acrobat trong Acrobat Licensing Website (sau khi mua hàng từ PACISOFT sẽ được khởi tạo)

2. Khởi chạy Acrobat và chọn điều khoản đồng ý giấy phép phần mềm  (licensing agreement)

Accept licensing agreement

3. Click vào Having trouble connecting to the internet?

Click Having Trouble Connecting to the internet

Trong màn hình tiếp theo, click Offline Activation.

Click Offline Activation 

Click tiếp vào Generate Request Code.

Click Generate Request Code 

Một dãy request code sẽ được tạo ra.

Lưu ý: Mã này là do máy tính tạo ra, có giá trị trong 72h

Viết ra mã yêu cầu đã có ở trên ra giấy hoặc dùng smartphone chụp ảnh lại. Đi đến một máy tính có kết nối internet trực tuyến và điều hướng tới trang web www.adobe.com/go/getactivated để tạo ra một mã phản hồi.

Click vào Generate a Response Code.

Click Generate a Response Code

Trên giao diện Offline Activation dùng tài khoản Adobe đã có để đăng nhập (là tài khoản đã đăng ký mua hàng với đối tác PACISOFT cho sản phẩm Acrobat). Nếu chưa có, hãy tạo ngay tài khoản.

Sign In with your Adobe ID

Điền dãy số  request code ở trên và  product serial number. Click vào Generate Response Code.

Generate Request Code

Điền dãy số response code vào màn hình Acrobat và nhấn Activate.

Enter Response Code

Click Launch  để chạy Acrobat đã được kích hoạt

Click Activate
PACISOFT  Adobe Help Center

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.