[Adobe] Khắc phục sự cố lỗi kích hoạt Creative Cloud (p2)

Dưới đây là một số mã lỗi và sự cố kích hoạt Creative Cloud phổ biến hơn và cách khắc phục chúng.
Chú ý:

Tài liệu này mô tả mã lỗi kích hoạt cho Creative Cloud 2019 trở đi. Các phiên bản 2018 trở về trước tham khảo tài liệu một số mã lỗi và sự cố kích hoạt cho Creative Cloud 2018 và các phiên bản trước.

Lỗi mạng

lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
102 Ứng dụng không thể kết nối với máy chủ Adobe để xác minh thông tin giấy phép của bạn. Kiểm tra kết nối mạng của bạn. Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Quản trị viên CNTT của bạn để kiểm tra các sự cố như tường lửa, máy chủ DNS hoặc chuyển hướng tệp máy chủ.
106 Ứng dụng đã cố gắng kết nối với các máy chủ Adobe nhưng đã hết thời gian. Kiểm tra kết nối mạng của bạn. Điều này có thể là do kết nối băng thông thấp. Hãy thử sử dụng kết nối Internet nhanh hơn
Chúng tôi không thể xác minh trạng thái đăng ký của bạn Nếu bạn đang ở chế độ ngoại tuyến, hãy dừng đồng hồ hệ thống của bạn đồng bộ hóa với thời gian internet .

Lỗi chứng chỉ hoặc chứng chỉ

lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
201 Ứng dụng không thể tải xuống hồ sơ hoặc dữ liệu cấp phép của bạn.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng bằng một tài khoản khác.
202 Chứng chỉ Adobe đã cấp bắt buộc phải được tải xuống trên máy tính của bạn để ứng dụng Adobe chạy. Lỗi này xảy ra khi các chứng chỉ này bị thiếu hoặc không hợp lệ.
Xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe Middle CA và Adobe Content:
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng Keychain Access .
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng Trình quản lý chứng chỉ.
203 Ứng dụng không thể đọc thông tin giấy phép và người dùng nhận được từ các máy chủ Adobe.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng bằng một tài khoản khác.
 • Khác, xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe Middle CA và Adobe Content. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng Keychain Access. Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng Trình quản lý chứng chỉ.
204 Ứng dụng không thể nhận được phản hồi hợp lệ từ các máy chủ Adobe.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng bằng một tài khoản khác.
205 Ứng dụng không thể lưu trữ hồ sơ và thông tin cấp phép của bạn trong bộ lưu trữ an toàn (móc khóa trong macOS và Trình quản lý xác thực trong Windows) trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn
206 Có một vấn đề với ứng dụng đọc thông tin liên quan đến xác thực từ Keychain Access (cho macOS) hoặc Trình quản lý xác thực (cho Windows). Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng  máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
207 Ứng dụng không thể đọc thông tin giấy phép và người dùng trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
208 Thông tin người dùng và giấy phép trên máy tính của bạn bị hỏng.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
209 Ứng dụng không thể xóa thông tin người dùng và giấy phép trên máy tính của bạn.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác:

Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
210 Ứng dụng không thể lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác:

Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS  :

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
211 Lưu trữ dữ liệu người dùng hoặc giấy phép trong Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin có vẻ không hợp lệ.
Xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe User và Adobe App:
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng Keychain Access.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng  Trình quản lý chứng chỉ .
212 Lưu trữ dữ liệu người dùng hoặc giấy phép trong Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin có vẻ không hợp lệ.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn ảo, hãy kiểm tra thiết lập môi trường VDI của bạn .

Xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe User và Adobe App:

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng Keychain Access.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng Trình quản lý chứng chỉ.
213 Lưu trữ dữ liệu người dùng hoặc giấy phép trong Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin có vẻ không hợp lệ.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn ảo, hãy kiểm tra thiết lập môi trường VDI của bạn

Xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe User và Adobe App:

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng Keychain Access.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng Trình quản lý chứng chỉ.
214 Ứng dụng không thể kết nối với máy chủ Adobe và xác thực người dùng.

HOẶC

Ứng dụng này đã hoạt động trong một thời gian dài.

 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng nhập bằng tài khoản khác.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa .
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực .
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
215 Ứng dụng không thể lưu thông tin giấy phép của bạn trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
216 Một gói không hợp lệ của ứng dụng được cài đặt trên máy tính.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng.
217 Có một vấn đề kết nối với các máy chủ Adobe.
 • Khởi động lại ứng dụng.
219 Ứng dụng không thể lưu dữ liệu vào Keychain hoặc Trình quản lý xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực .
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
220 Ứng dụng đã chạy trong một thời gian dài trên máy tính của bạn và phiên ứng dụng đã hết hạn.

Hoặc

Bạn đã đăng xuất khỏi máy tính này từ xa từ hộp thoại kích hoạt quá mức.

 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, chờ 5-10 phút để ứng dụng phục hồi.
221 Có một sự không phù hợp của người dùng trên máy tính này.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn ảo, hãy kiểm tra thiết lập môi trường VDI của bạn
222 Xuất hiện là một lỗi trên các máy chủ Adobe.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, cài đặt lại ứng dụng.
223 Xuất hiện là một lỗi trên các máy chủ Adobe.
 • Khởi động lại ứng dụng.
224
Các quyền của Keychain hoặc Trình quản lý xác thực không hợp lệ.
Nếu bạn đang sử dụng  máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
225 Các quyền của Keychain hoặc Trình quản lý xác thực không hợp lệ. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
226 Các quyền của Keychain hoặc Trình quản lý xác thực không hợp lệ. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng  máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
227 Ứng dụng không thể lưu, đọc hoặc xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng  máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
229 Ứng dụng gặp lỗi trong khi cố gắng tìm nạp dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng nhập bằng ứng dụng máy tính để bàn Creative Cloud.
 • Khác, Đăng nhập bằng tài khoản khác.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
230 Ứng dụng không thể kết nối với máy chủ Adobe.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, Đăng nhập bằng tài khoản khác.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
232 Ứng dụng không thể kết nối với máy chủ Quản lý tài khoản Adobe.
 • Đi đến quản lý tài khoản trực tiếp từ trình duyệt của bạn.
 • Khác, Kiểm tra kết nối mạng của bạn .
233 Ứng dụng không thể kết nối với máy chủ Adobe.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Đăng nhập bằng tài khoản khác.
236 Ứng dụng không thể hiểu phản hồi từ máy chủ.
 • Liên hệ chúng tôi
237 Dữ liệu ứng dụng trên máy tính bị hỏng.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
238 Ứng dụng không thể lưu, đọc hoặc xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa .
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
239 Ứng dụng không thể lưu, đọc hoặc xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực .
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
240 Ứng dụng không thể lưu dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
241 Ứng dụng không thể xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép khỏi Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
243 Có một vấn đề về lưu dữ liệu vào máy tính của bạn.
 • Khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
244 Có một vấn đề về lưu dữ liệu vào máy tính của bạn.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
 • Khác, khởi động lại ứng dụng.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
245 Chứng chỉ Adobe trên máy tính bị hỏng. Xóa chứng chỉ bắt đầu với Adobe Middle CA và Adobe Content:

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS, hãy sử dụng  Keychain Access
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows, hãy sử dụng  Trình quản lý chứng chỉ
246 Ứng dụng không thể lưu, đọc hoặc xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa.
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
247 Xảy ra khi trình cài đặt tải xuống không hợp lệ.
 • Cài đặt lại ứng dụng.
248 Ứng dụng không thể lưu, đọc hoặc xóa dữ liệu người dùng hoặc giấy phép vào Keychain Access hoặc Trình quản lý thông tin xác thực. Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:

 • Khóa và mở khóa móc khóa
 • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:

 • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực.
 • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
251 Ứng dụng phát hiện sự cố với đồng hồ hệ thống máy tính. Đảm bảo rằng đồng hồ trên máy của bạn hiển thị thời gian chính xác và được đặt thành múi giờ chính xác.

Lỗi nhận dạng

lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
301 Bạn đã đăng xuất khỏi ứng dụng và màn hình đăng nhập hiển thị.
 • Đăng nhập vào ứng dụng.
302, 303, 304,307 Dường như có một vấn đề cấu hình trên các máy chủ Adobe.
 • Liên hệ nhà cung cấp
303 Dường như có một vấn đề cấu hình trên các máy chủ Adobe.
 • Liên hệ nhà cung cấp
304 Dường như có một vấn đề cấu hình trên các máy chủ Adobe.
 • Liên hệ nhà cung cấp
306 Xảy ra do một vấn đề cấu hình máy chủ.
 • Liên hệ nhà cung cấp
307 Dường như có một vấn đề cấu hình trên các máy chủ Adobe.
 • Liên hệ nhà cung cấp
308 Một lỗi đã được nhận từ các máy chủ Adobe.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
312 Xảy ra khi Trạng thái xác minh email không đáp ứng chính sách bắt buộc.
 • Tới  adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến  Quản lý tài khoản .
 • Khác, Đăng xuất và đăng nhập lại vào  adobe.com .
313 Có một vấn đề với tài khoản người dùng của bạn.
 • Tới  adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến  Quản lý tài khoản .
314 Xảy ra khi Quản trị viên CNTT của bạn đã gắn cờ tài khoản của bạn. Nó có thể là do nội dung được công bố đã được báo cáo không phù hợp bởi độc giả.
 • Liên hệ chúng tôi
315 Có một vấn đề với đăng ký.

Ví dụ, một lỗi thanh toán.

 • Tới  adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến  Quản lý tài khoản .
316 Dịch vụ này không khả dụng với các đăng ký được liên kết với tài khoản.
 • Tới  adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến  Quản lý tài khoản .
318 Mật khẩu của bạn đã thay đổi.
 • Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.
319 Địa chỉ email trong tài khoản của bạn cần cập nhật.
 • Tới  adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến  Quản lý tài khoản .
lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
320 Xác minh tuổi của bạn đang chờ xử lý.
 • Tới adobe.com, hãy đăng nhập, và sau đó đi đến Quản lý tài khoản .
321 Có lỗi cấu hình trên các máy chủ Adobe.
 • Liên hệ nhà cung cấp sản phẩm.
322 Ứng dụng không thể liên lạc với các máy chủ Adobe.
 • Kiểm tra kết nối mạng của bạn

Lỗi do máy chủ khởi tạo

lỗi Sự miêu tả Cách khắc phục sự cố
1010 Có lỗi cấu hình trên các máy chủ Adobe. Đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng.

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính macOS:
  • Khóa và mở khóa móc khóa .
  • Khác, đăng xuất khỏi máy tính của bạn và đăng nhập lại.
  • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.
 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows:
  • Khởi động lại Trình quản lý thông tin xác thực .
  • Khác, khởi động lại máy tính của bạn.

Nếu bạn gặp các vấn đề về đăng nhập tài khoản khác, truy cập tại đây. Để mua sản phẩm Adobe, liên hệ ngay Pacisoft.

Nhấc máy và gọi cho chúng tôi ngay hôm nay

Công ty TNHH PACISOFT Việt Nam (PACISOFT Trading)

MUA Bản quyền phần mềm tại HÀ NỘI & khu vực phía Bắc

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Tel: (024) 3915 6886 | Email: hanoi@pacisoft.com

MUA Bản quyền phần mềm tại TP HỒ CHÍ MINH & KV phía Nam

HCM: Tòa nhà Abacus Tower, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp HCM
CS 2: Khu công nghệ phần mềm, ĐH Quốc Gia Tp HCM, Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp HCM
Tel: (028) 36 100 816 | Email: hcm@pacisoft.com