Autodesk: Browser Download – phương pháp tải xuống phổ biến nhất

Phương pháp Browser Download sử dụng tính năng tải xuống trong trình duyệt web của bạn. Tệp tải xuống sẽ lớn hơn so với các phương pháp khác, được chia thành nhiều tệp và chỉ có thể được giải nén và cài đặt sau khi tất cả đã được tải xong. Đây là lựa chọn tốt nhất của bạn nếu bạn không thể sử dụng Autodesk Download Manager hoặc các phương pháp tải xuống khác.

Trước khi tải xuống bằng phương pháp Autodesk: Browser Download

Để quá trình tải xuống và cài đặt diễn ra thuận lợi, bạn cần lưu ý một số điều sau:

  • Tắt trình chặn cửa sổ bật lên: Các tệp cài đặt lớn hơn 2 GB được chia thành nhiều tệp sẽ tải xuống cùng một lúc. Do đó, bạn phải tắt trình chặn cửa sổ bật lên của mình trước khi bắt đầu Browser Download.
  • Khởi chạy bất kỳ file nào đã tải xuống sẽ kích hoạt quá trình giải nén: Khi nhiều file.exe được tải xuống, việc khởi động bất kỳ file nào sẽ bắt đầu quá trình giải nén và cài đặt.
  • Cài đặt trên một mạng lưới: Browser Download cung cấp file.exe hoàn chỉnh để bạn có thể triển khai mạng lưới (network deployments). Xem Autodesk: Cách tạo triển khai mạng lưới.

Lỗi cài đặt: Bạn có thể cần gỡ cài đặt hoàn toàn tất cả các phiên bản trước đó trước khi cài đặt phiên bản mới. Thông báo “some software components were not installed” thường là do lỗi trong phần mềm chứ không phải do các thành phần đó chưa được tải xuống. Và bạn cần phải gỡ cài đặt chúng trước khi tải xuống phiên bản mới.

Xem Cách gỡ cài đặt bằng Microsoft Installation Troubleshooter

Cách sử dụng Autodesk: Browser Download

Đối với hệ thống Windows, chọn 32 bit hoặc 64 bit sẽ liên quan đến nền tảng hệ điều hành. Để xem nền tảng, đi tới Control Panel > System.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Autodesk và chuyển đến Products & Services.
  2. Tìm sản phẩm của bạn và nhấp vào View downloads. Đối với industry collection hoặc AutoCAD including specialized toolsers, hãy nhấp vào View items để xem và tải xuống riêng lẻ từng sản phẩm.
  3. Chọn phiên bản (version), nền tảng (platform) và ngôn ngữ (language).
  4. Trước tiên, bạn có thể cần nhấp vào View All để mở rộng menu và chọn Browser Download. Sau đó nhấp vào Start Download. Lưu ý: Đối với một số nền tảng, chẳng hạn như Macintosh, Browser Download là phương pháp duy nhất có thể sử dụng.
  5. Bắt đầu cài đặt sau khi quá trình tải xuống kết thúc.
  • Mac OS: Tìm tệp tải xuống trong thư mục Download. Nhấp đúp vào file.dmg để bắt đầu cài đặt.
  • Windows: Tệp tải xuống nằm ở góc dưới bên trái của cửa sổ (Chrome) hoặc trong cửa sổ View and Track Your Download (Internet Explorer). Nếu gói cài đặt lớn hơn 2 GB, bạn có thể thấy nhiều file.exe trong thư mục tải xuống. Nháp đúp vào bất kỳ file.exe nào để giải nén chúng vào thư mục C: \ Autodesk. Để tiến hành cài đặt, hãy tìm các tệp đã giải nén và nhấp đúp vào tệp setup.exe.

Lưu ý: Thông báo “Error: Product download consists of multiple files” cho biết trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt web đã ngăn một hoặc nhiều tệp tải xuống. Tắt trình chặn cửa sổ bật lên và bắt đầu tải xuống lại.

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com