Autodesk: Hướng dẫn cài đặt và chỉnh cấu hình phần mềm trên máy tính

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cài đặt và chỉnh cấu hình Autodesk nhằm giúp bạn sử dụng phần mềm một cách tốt nhất.

Bạn có thể cài đặt sản phẩm hoặc phiên bản dùng thử trên một máy tính hoặc trên nhiều máy tính nếu có giấy phép multi-seat license.

Lưu ý: Nếu bạn đang cài đặt Maya LT 2016, hãy xem tài liệu có trong sản phẩm để biết cách cài đặt chi tiết.

Hướng dẫn cài đặt và chỉnh cấu hình Autodesk

1. Nếu trình cài đặt chưa được mở, hãy nhấp đúp vào file.exe hoặc file.dmg được liên kết với sản phẩm/phiên bản để khởi chạy nó. Ví dụ: setup.exe.

Nếu bạn đã tải xuống phần mềm của mình, hãy tìm file này trong thư mục tải xuống mặc định hoặc trong thư mục Autodesk: System> Autodesk> ProductName_Version_Language_OS.

2. (Tùy chọn) Ở đầu màn hình, chọn ngôn ngữ cho phần hướng dẫn cài đặt.

3. Nhấp vào Install.

4. Đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp phép (license agreement) cho quốc gia hoặc khu vực.

5. Nếu sản phẩm hiển thị menu ngôn ngữ sản phẩm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn một ngôn ngữ.
  • Nếu bạn đã cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Add a language pack (thêm gói ngôn ngữ). Sau đó, chọn Browse để lưu vị trí gói ngôn ngữ – đây là một tệp có đuôi .msi. Nếu bạn đang cài đặt một ứng dụng, hãy nhấp vào Browse theo từng sản phẩm yêu cầu gói ngôn ngữ.

6. Trong mục License, chọn Stand-Alone (giấy phép độc lập).

7. Chọn bản dùng thử sản phẩm (trial) hoặc nhập số sê-ri và mã sản phẩm (product key) (nếu yêu cầu).

8. Trên màn hình Configure Installtion (cấu hình cài đặt), chấp nhận đường dẫn cài đặt mặc định hoặc chọn đường dẫn mới. Đường dẫn này được giới hạn trong 260 ký tự.

9. Sau đó, làm một trong 2 bước:

  • (Được khuyến nghị) Chấp nhận cấu hình mặc định bằng cách nhấp vào Install. Yêu cầu này được chọn trước khi cài đặt các thành phần cho sản phẩm của bạn.
  • Tùy chỉnh cài đặt (custom installation) bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các thành phần, gói dịch vụ, v…v… Bạn có thể nhấp vào hình tam giác dưới mỗi thành phần sản phẩm để xem thêm thông tin. Để biết thêm thông tin về cấu hình, hãy xem mục tài liệu sản phẩm. Sau khi hoàn thành, hãy nhấp vào Install.

10. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm được cài đặt trên máy tính của mình. Nhấp vào Finish để đóng trình cài đặt.

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com