Autodesk: Hướng dẫn Download các sản phẩm trong thời hạn đăng ký

Các tệp cài đặt đầy đủ cho các sản phẩm trả phí có sẵn trong tài khoản Autodesk. Các tệp này bao gồm cả phiên bản dùng thử, phiên bản hoạt động đầy đủ của phần mềm. Tuy nhiên, không có tiện ích bổ sung hoặc bản nâng cấp cho các phiên bản trước.

Hướng dẫn tải xuống

Tài khoản Autodesk cung cấp các lựa chọn về phương pháp tải xuống và cài đặt để đáp ứng các nhu cầu triển khai khác nhau. (Để tải xuống phần mềm giáo dục, hãy truy cập Cộng đồng Giáo dục (Education Community))

  1. Chuyển đến All Products & Services trong tài khoản Autodesk.
  2. Tìm sản phẩm của bạn và nhấp vào View downloads. Đối với industry collection hoặc AutoCAD – including specialized toolsets, trước tiên hãy nhấp vào View items để xem và tải xuống các sản phẩm riêng lẻ.
  3. Chọn phiên bản (version), nền tảng (platform) và ngôn ngữ (language) trên cửa sổ tải xuống.
  4. Chọn một phương pháp tải xuống. Bạn có thể chọn một phương pháp tải xuống dựa trên sản phẩm và hệ điều hành của mình.

Tải xuống ngôn ngữ mới cho Autodesk

Một số phần mềm cho phép sử dụng bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Bạn có thể tải thêm phần bổ trợ này.

Xem: Autodesk: Cách tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ mới

Tại sao bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình?

Sản phẩm của bạn có thể bị thiếu trong danh sách Products & Services nếu:

  • Giao dịch của bạn đang được xử lý. Để truy cập ngay lập tức, hãy tải xuống bản dùng thử miễn phí từ Ava.
  • Bạn không được chỉ định để sử dụng sản phẩm. Liên hệ với quản trị viên tài khoản để yêu cầu quyền truy cập.
  • Đăng ký của bạn đã hết hạn. Để gia hạn đăng ký, hãy truy cập Autodesk store.
  • Tài khoản này không bao gồm sản phẩm. Hãy thử đăng nhập vào một tài khoản khác.

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com